N2 ve H2 'den oluşan 1 moolük gaz karışımı N2(g)+ 3 H2(g) ------> 2 NH3(g) denkleminegöre tepkimeye sokuluyor. Tepkime sonucu oluşan NH3'ün kütlesi 6,8 g ve artan gazınki ise 5,6g olarak ölçülüyor. Başlangıçtaki gaz karışımı molce % kaçtır?

1

Cevaplar

2012-12-11T20:36:31+02:00

kaçıncı sınıf ben anlamadım

1 5 1