N2 ve H2 'den oluşan 1 mollük gaz karışımı N2(g)+ 3 H2(g) ------> 2 NH3(g) denklemine göre tepkimeye sokuluyor. Tepkime sonucu oluşan NH3'ün kütlesi 6,8 g ve artan gazınki ise 5,6g olarak ölçülüyor. Başlangıçtaki gaz karışımı molce % kaçtır?

2

Cevaplar

2012-12-11T20:26:07+02:00

çok zormuş :)))))))9:))))))))99

0
2012-12-11T20:27:19+02:00

N3,36(7,2)1 MOLLUK GAZ KARIŞIMI

0