Cevaplar

2012-12-11T20:33:48+02:00
Nesko), 1946 yılında kuruldu. Birleşmiş Milletlere bağlı olarak çalışır. Amacı, eğitim, bilim ve kültür alanında milletler arası iş birliğini gerçekleştirerek dünya barışına katkıda bulunmaktır. UNESCO; bilgisizliğin kötülüklerini ortadan kaldırmak, milletler arasında dostluk kurmak, insanları barışın kurulması gereğine inandırmak için çaba harcar. Bunun eğitimle sağlanabileceğine inanır. Bu nedenle okuryazar oranının artırılmasını sağlamaya çalışır.

UNESCO, bilim ve teknik alanında her ülkenin kaynaklarını en iyi biçimde kullanabilmesine yardım eder. Çağdaş bilim ve teknolojinin olanaklarına kavuşmasını kolaylaştırır. Kültür alanında, ulusal kültür mirasının çeşitliliğini kaybetmeden korunmasını destekler.

Dünyaya bilgi yaymak, barışı sağlamak için çalışan UNESCO'ya Türkiye de üyedir.
1 5 1
2012-12-11T20:34:20+02:00

UNESCO (Unesko), 1946 yılında kuruldu. Birleşmiş Milletlere bağlı olarak çalışır. Amacı, eğitim, bilim ve kültür alanında milletler arası iş birliğini gerçekleştirerek dünya barışına katkıda bulunmaktır. UNESCO; bilgisizliğin kötülüklerini ortadan kaldırmak, milletler arasında dostluk kurmak, insanları barışın kurulması gereğine inandırmak için çaba harcar. Bunun eğitimle sağlanabileceğine inanır. Bu nedenle okuryazar oranının artırılmasını sağlamaya çalışır.

UNESCO, bilim ve teknik alanında her ülkenin kaynaklarını en iyi biçimde kullanabilmesine yardım eder. Çağdaş bilim ve teknolojinin olanaklarına kavuşmasını kolaylaştırır. Kültür alanında, ulusal kültür mirasının çeşitliliğini kaybetmeden korunmasını destekler.

Dünyaya bilgi yaymak, barışı sağlamak için çalışan UNESCO'ya Türkiye de üyedir.


UNICEF, savaşın yıkımına uğramış veya güç durumda olan ülkelerin çocuklarına yardım amacıyla 1946'da kuruldu. Çocuklara sağlık, beslenme konularında ve eğitimde destek olmayı amaçlar.

UNICEF etkinlikleri için gerekli malî desteği, hükümetlerin ve özel kuruluşların bağışlarından sağlar.

UNICEF'in katkılarıyla özellikle güç koşullar altında bulunan çocuklara daha iyi korunma olanakları sağlanır. Bu olumsuz koşulların nedenleri aranarak onlarla mücadele edilir.
2 5 2