Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2014-01-03T22:15:37+02:00
Ürkiye'nin Tarımsal Potansiyeli Üzerine ArayışlarEkonomik yetersizlik ve sıkıntılar toplumu sarsıntıya uğratan önemli sorunlardır. Bir ülkenin ekonomik açıdan kendine yetememesi o ülkenin bağımsızlığının da tehdit altına girmesine neden olur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Atatürk "Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner." sözleri ile bizzat bu durumu tespit etmiştir. 

Ekonomik zaferin kazanılması ise, öncelikle ülkenin kendi kaynaklarını olabilecek en geniş ölçüde kullanabilme prensibine dayandırılmalıdır. Ekonomik ve bilimsel anlamda gelişmeyi yürütecek, başka bir deyişle sanayi tesislerini kuracak, geliştirecek, yönetecek, yer altı kaynaklarını bulup işleyecek,
çıkartacak, ülkenin geleceğini yönlendirecek nesilleri eğitecek, yeni buluşlar ile bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sağlayacak kadroların yetişmesi için ekonomik koşulların iyi olması gerekir. Çünkü tarımsal üretim, büyük nüfus kitlelerinin beslenme ve giyinme gereksinimini karşılayan önemli bir ekonomik kaynaktır. Diğer taraftan bir ülke herhangi bir dış tehdit durumunda (savaş, ambargo vb.) kapılarını dünyaya kapattığı zaman, ulusunu besleyebilecek tarımsal potansiyele sahip olmalıdır. Bu nedenle bir ülkenin ekonomisi içinde tarımın büyük ve ayrıcalıklı bir yeri vardır. 

Ülkemiz tarımsal üretim açısından değerlendirildiğinde ürün çeşitliliği ve bolluğu bakımından kendi kendine yetebilen, açlık çeken diğer ülkelere gerektiğinde destek olabilen bir özelliğe sahiptir. Ancak ülkemizde tarımsal yöntemlerin geliştirilmesi, üretim artışının sağlanması, dünyada uygulanan yeni tarım tekniklerinin benimsenmesi kısacası tarımsal verimi ve çeşitliliği arttırmak gereklidir. Ülkemizin milliyetçi, muhafazakar, Atatürkçü çizgi doğrultusundaki Türk gençliğinin omuzları üstünde gelişeceği fikrini benimsemiş olan Milli Değerleri Koruma Vakfı bu amaç doğrultusunda özel bir çalışma yapmıştır. Türkiye'nin tarımsal potansiyeli, tarımsal sorunları ve çözüm önerilerini kapsayan bu çalışma, ülkemizin daha güçlü, etkili ve dünya içinde söz sahibi bir konuma gelmesini hedeflemiştir. 
1 1 1