Cevaplar

2012-12-11T21:12:46+02:00

YUNAN MEDENİYETİ VE UYGARLIK
Tarihte bilinen ilk demokrasi denemeleri Yunanistan'da g
Yunanistan!da sınıf farkını ortadan kaldırmak i;in Drakon, Solon ve Kleistenes Kanunları ortaya yıkmıştır. Yunanistan'da felsefenin ;nc;lerinden Sokrates, Platon, Aristotales ve Thukidides yetişmiştir.
Eski Yunan'da sanat alanında heykelciliğe;nem verilmiştir.

0
2012-12-11T21:52:21+02:00

Atina’da İ.Ö.Vıı.yüzyılda altı yargıçtan biri olan Drakon tarafından hazırlanmıştır.Daha önce,Atina’da yazılı kanunlar yoktu.Soylular,eski töreleri,kendi çıkarlarına göre uyguluyorlardı.Drakon,toplumda düzeni sağlayacak kanunlar yapmakla görevlendirildi.Drakon,kan davalarını sona erdirmek için önlemler aldı.Çok şiddetli bir ceza kanunu meydana getirildi.En çok soyluların haklarını gözeten,bir parça sebze ve meyve çalana ölüm cezası veren bu kanunlar halkı hoşnut etmedi.

0