Cevaplar

2012-12-12T12:39:05+02:00
Istanbul Türkçesi

İstanbul Türkçesi, bugünkü yazı dilimizin, başka bir ifadeyle edebî dilimizin temelini oluşturan, yöresel ağız ve lehçelerden etkilenmemiş gerçek Türkçe olarak adlandırılan Türkçe’dir.

Türkiye Türkçesinin genel kabul görülmüş ve yazı diline aktarılmış şekli, İstanbul ağzından gelişmiştir. İstanbul’un yüzyılların kültürel merkezi ve başkenti olması bunun en temel sebeplerindendir.

Anadolu'da özellikle Karadeniz Bölgesi, Güneydoğu Bölgesi ve de Ege Bölgesi'nde ağız farklılıkları apaçık gözlenmektedir. Bakınız Tablo-1.

Tablo 1 : Türkçe'de Ağız örnekleri (http://tr.wikipedia.org/wiki/Türkçe adresinden alıntı)

Ölçünlü İstanbul Türkçesi

Rumeli

Karadeniz

Doğu Anadolu

Ege

kayacağım gayacaim kayacağum kayim gayıvecem ağladığım kadar agladıgım ka' ağladuğum kadar ağ:ladıgım gadar ağ:ladığım gada: gördüğüm güzel kız gürdügüm güzel kız körduum küzél gız gördügüm gözel gız gördüğüm güzel gız ne yapıyorsun? n'apacag imiş n'âbacağ sin nedisin napca:mış yağmura mı bakıyorsun? yagmura mi bakaysın ya:mora mi pakaysun yağmura mı bakisin yağmıra mı bakıyon koşacağım koşaca’m koşacağum goşacam goşcem

0