Cevaplar

2012-12-11T21:20:31+02:00

1.


A)  1 ve 2
B)  1 ve 3
C)  2 ve 3
D)  1,2 ve 3

 

2.

Bisikletin vitesi iki şekilde ayarlanır.
1) Yokuş çıkarken vitesi değiştirerek zinciri, pedala bağlı olan küçük dişli çarka aktarınız. Bu durumda daha çok pedal çevirir ancak daha az kuvvet uygularız.
2) Düz yolda zinciri pedala bağlı olan büyük dişli çarka aktarırız. Bu durumda pedal çevirme sayısı az, fakat uygulanan kuvvet daha büyük olur.
diyen bir öğrenci aşağıdaki ifadelerden hangisine destekleyici bir açıklama yapmış olur?

A)  Kuvvetten kayıp varsa, yoldan kayıp vardır, kuvvetten kazanç varsa yoldan kazanç vardır.
B)  Kuvvetten kazanç varsa yoldan kayıp vardır, yoldan kazanç varsa kuvvetten kayıp vardır.
C)  Basit makineler işten kazanç sağlayıp, kendilerine verilen enerjiden daha fazla iş yaparlar.
D)  Bisiklet gibi basit makinelerde pedalın çevirme sayısı ile uygulanan kuvvet doğru orantılıdır.

 

3.

Basit makinelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Uygulanan kuvvetin büyüklüğünü artırabilir.
B)  Bir kuvvetin yönünü değiştirebilir.
C)  Bir işin yapılma hızını değiştirebilir.
D)  İşten kazanç sağlar.

 

4.

Basit makineleri kuvvet artırıcı, yön değiştirici ve sürat değiştirici basit makineler diye gruplarsak.
Aşağıdaki basit makinelerden hangisi kuvvet artırıcı basit makinelere örnek değildir?

A) 
B) 
C) 
D) 

 

5.


A)  F1<f2<f3
B)  F2<f1<f3
C)  F3<f1<f3
D)  F2<f3<f1

 

6.

Aşağıdakilerden hangisi desteğin kuvvet ile yük arasında olduğu kaldıraçlara örnek değildir?

A)  Kerpeten
B)  Keser
C)  Fındık Kıracağı
D)  Tahterevalli

 

7.


A)  5
B)  8
C)  10
D)  12

 

8.

I. Sabit bir noktaya asılan ve dönerek cisimlerin hareket etmelerini kolaylaştıran makaralara hareketli makara denir.
II. Sabit makaralarda kuvvetten kazanç yoktur.
III. Sabit makaralarda yoldan kazanç vardır.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A)  Yalnız I
B)  Yalnız II
C)  Yalnız III
D)  I,II ve III

 

9.


A)  4
B)  6
C)  8
D)  10

 

10.


A)  3
B)  6
C)  9
D)  12

 

11.


  F1
F2
A) 5
4
B) 4
5
C) 10
20
D) 5
10

 

12.


A)  I ve II
B)  I ve III
C)  II ve III
D)  I,II ve III

 

13.


A)  K ile aynı yönde 15 tur.
B)  K ile zıt yönde 15 tur.
C)  K ile aynı yönde 20 tur.
D)  K ile zıt yönde 20 tur.

 

14.


 

A)

B)

C)

D)

 

15.

İki ya da daha fazla basit makineden oluşan sisteme bileşik makine adı verilir. Bir bileşik makine olan bisiklette aşağıdaki basit makinelerden hangisi bulunmamaktadır?

A)  Dişli
B)  Eğik düzlem
C)  Kaldıraç
D)  Tekerlek

 

16.

Basit makineler ile ilgili;
I. Kuvvetin yönünü değiştirmek için kullanılır.
II. İş yapma kolaylığı sağlar.
III. Enerjiden tasarruf sağlar
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A)  I ve II
B)  I ve III
C)  II ve III
D)  I, II ve III

 

18.

Aşağıdakilerden hangisi yükün destekle kuvvet arasında olduğu basit
makinelere örnektir?

A)  Cımbız
B)  El arabası
C)  Makas
D)  Pense

 

19.

Aşağıdakilerden hangisi bir kaldıraç tipine örnek değildir?

A)  İnsan kolu
B)  Kedi tırnağı
C)  Tahterevalli
D)  Vida

 

20.

Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin destek ile yük arasında olduğu basit makinelere örnektir?

A)  El arabası
B)  Pense
C)  Cımbız
D)  Fındık kırKaynak: http://odevsor.com/makaralar+ve+kaldiraclarla+ile+ilgili+sorular-indir-70342.htm#ixzz2ElyT2ht5

1 2 1