Cevaplar

2016-04-26T11:21:33+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Su arıtma aşamaları nelerdir?


1-Suyun Dinlendirilmesi:Bulanık olan suların barajlar ve göller dinlendirilme işlemidir.Kimyasal maddeler bu sayede dibe çöker ve bulanıklık giderilir.

2-Kireç Giderme:Sert suda bulunan Mg(HCO3)2 ve Ca(HCO3)2 bileşikleri,sönmüş kireç yardımı ile sudan giderilmeye çalışılır.Bu işleme verilen isimdir.

3-Koagülasyon: Koloidal maddelerle askı halindeki çok küçük taneciklerin çökelmesini sağlamak amacı ile suya koagülant maddesi ilave edilir.Bu sayede  askıdaki katı maddelerle birleşip suyun dibine çökmesi sağlanır.

4-Havalandırma:Atık sular çelik borular yardımı ile havalandırma havuzlarına gider.Bu havuzda suda bulunan mikroorganizmaların yok edilmesi için hava oksijeni verilir.

5-Klorlama ve Koku Giderilmesi: Bir çeşit dezenfeksiyon yönetimidir.Klor ile sudaki bakteri ve mikroplarlar tepkimeye girer ve onları öldürür.
1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2016-04-26T11:24:08+03:00

Su yumuşatma işlemi iyon değiştirme yöntemiyle gerçekleşmektedir. İyon değişimi sertliğe sebep olan kalsiyum ve magnezyum iyonlarını içeren suyun, sodyum formunda katyonik bir reçineden geçirilmesi suretiyle gerçekleşmektedir. Sert su sodyum bazlı katyonik reçineden geçerken içerisindeki sertlik iyonları (Ca+2 ve Mg+2) ; reçineye bağlı bulunan Na+ iyonları ile yer değiştirir.
Belli miktarda sert su reçine yatağından geçtikten sonra, reçine tanecikleri tamamıyla, sertlik mineralleriyle kaplanır. Bu durumda sertlik minerallerinin tutulması son bulur. Sertlik iyonlarının tekrar sudan tutulabilmesi için reçine taneciklerinin sertlik minerallerinden kurtarılarak tekrar sodyum taneciklerinin bağlanması gereklidir. Bu işleme ‘rejenerasyon’ adı verilir. Rejenerasyon işlemi, geri yıkama, tuzlu su emiş, yavaş durulama, hızlı durulama ve tuzlu su dolum olmak üzere 5 ana aşamadan oluşmaktadır. 5 aşamanın tamamlanması sonucu reçine, kalsiyum (Ca2+) ve Magnezyum (Mg2+) iyonlarını bırakırken, sodyum (Na+) iyonlarını tekrar kendine bağlar ve servis pozisyonuna hazır hale gelir.
Su Yumuşatma Ünitelerinin dizaynı yapılırken reçine tankı içine yerleştirilecek olan reçine miktarı ham su karakterine, günlük ortalama debi ve pik su tüketimlerine bağlı olarak hesaplanır. Ayrıca rejenerasyon işlemi, zaman kontrollü, debi kontrollü veya sertlik analizörü ile çıkış suyu sertlik derecesi ölçümüne bağlı olarak otomasyonlu olarak sağlanabilmektedir.

ANA UYGULAMALAR
Yumuşak suya ihtiyaç duyan her alanda ve özellikle,
* Evsel Sistemler
* Isıtma-Soğutma Sistemleri
* Tekstil Endüstrisi
* Gıda Endüstrisi
* Seramik Endüstrisi
* Kimya Endüstrisi
* Kümesler, Çiftlikler
Yumuşatma Prosesi

0