Cevaplar

2012-12-11T21:58:41+02:00
Sayfa 45. 24. etkinlik Tanzimat döneminde sosyal ve siyasi yapı şiirde de etkisini göstermiştir. Biçim olarak eskiye bağlı kalan Tanzimat sanatçıları konu ve tema olarak şiirde değişikliğe gitmişler. Şiirde kon u bütünlüğü esas alınmış. Sosyal ve siyasi temalar işlenmiştir. 7. soru. Tanzimat döneminde Batıya yönelme vardır. Aydınlarımız batı ortay çıkan aydınlanma döneminden etkilenmiş,özellikle Fransız kültürü ile yetişen aydınlarımız ve sanatçılarımız batı düşüncesinin toplumumuzda yerleşmesinde öncülük etmişlerdir. Batıdan edebiyatımıza giren gazete, dergi, . eleştiri, makale gibi türlerle halk batı düşüncesine yönlendirilmiştir. Batıda kullanılan, hak, özgürlük, eşitlik, adalet, vatan sevgisi gibi temalar edebiyatımızda da işlenmeye başlamıştır.  DEĞERLENDİRME 1.D 2.E 3.D,Y,Y,D 4. Tanzimat şiirinde genellikle aruz ölçüsü kullanılır. Tanzimat şiirleri gazel, kaside, mesnevi, murabba, şarkı gibi nazım şekilleriyle yazılmıştır. Hak, eşitlik, adalet, hürriyet, vatan sevgisi gibi kavramlar ilk kez Tanzimat şiirinde kullanılmıştır. Sayfa 46. 5. Namık Kemal----------------------------Tahrib-i Harabat   Abdulhak Hamid Tarhan-----------------Saahra  Recaizade Mahmut Ekrem---------------Pejmürde Sami Paşazade Sezai----------------------Küçük şeyler 6. Tanzimat sanatçıları çıkardıkları gazete ve dergiler yoluyla halkı bilinçlendirme yoluna gitmişlerdir. Batıdan edebiyatımıza kazandırılan makale, deneme, eleştiri, roman, tiyatro gibi modern edebi türleri halkı bilinçlendirmede bir araç olarak görmüşlerdir. 7. hürriyet kavramı Allah’ın hediyesi, halkın koruyucusu,doğru yolun davetçisi benzetmeleriyle verilmiş.
0