Cevaplar

2012-12-11T22:12:00+02:00

Verilerinizi dağılım grafiği veya çizgi grafiğinde gösterme

Tümünü Göster
Dağılım grafikleriyle çizgi grafikleri birbirine çok benzer; özellikle dağılım grafiği bağlantı çizgileriyle görüntülendiğinde bu benzerlik çok belirgindir. Bununla birlikte, bu grafik türlerinden her birinin verileri yatay eksen (x ekseni olarak da bilinir) ve dikey eksen (y ekseni olarak da bilinir) boyunca çizme yöntemlerinde büyük bir farklılık vardır.

 

2 3 2
2012-12-11T23:56:36+02:00
Dağılım grafiği veya çizgi grafiği ne zaman kullanılır

Dağılım grafikleri genelde bilimsel, istatistiksel veriler veya mühendislik verileri gibi sayısal değerleri görüntülemek ve karşılaştırmak için kullanılır. Bu grafikler çeşitli veri dizilerindeki sayısal değerler arasında varolan ilişkiyi göstermek için yararlıdır ve iki sayı grubunu bir xy koordinatları dizisi olarak çizebilir.

Çizgi grafikleri zaman içinde değişen sürekli verileri görüntüleyebilir, ortak bir ölçeğe göre ayarlanabilir ve bu nedenle düzenli aralıklarla veya zaman içinde verilerdeki eğilimleri göstermek için idealdir. Çizgi grafiğinde, kategori verileri yatay eksen boyunca eşit olarak dağıtılır ve tüm değer verileri de dikey eksen boyunca eşit olarak dağıtılır. Genel bir kural olarak, verilerinizin x değerleri sayısal olmadığında çizgi grafiğini kullanın; sayısal x değerleri için dağılım grafiği çoğunlukla daha iyi bir seçenektir.

Aşağıdakileri yapmak istiyorsanız, çizgi grafiği yerine dağılım grafiği kullanmayı tercih edebilirsiniz:

Yatay eksenin ölçeğini değiştirme    Dağılım grafiğinin yatay ekseni bir değer ekseni olduğundan, daha fazla ölçeklendirme seçeneği kullanılabilir. Yatay eksende bir logaritmik ölçek kullanma    Yatay ekseni bir logaritmik ölçeğe dönüştürebilirsiniz. Çift değerler veya gruplandırılmış değer kümeleri içeren çalışma sayfası verilerini görüntüleme    Dağılım grafiğinde, gruplandırılmış değerler hakkında daha fazla bilgi ortaya koymak için eksenlerin ölçeklerini bağımsız olarak ayarlayabilirsiniz. Büyük veri kümelerindeki düzenleri gösterme    Dağılım grafikleri örneğin doğrusal veya doğrusal olmayan eğilimleri, kümeleri ve sınırları belirterek verilerdeki düzenleri göstermek açısından yararlıdır. Zamanı dikkate almadan çok sayıda veri noktasını karşılaştırma    Dağılım grafiğine ne kadar çok veri eklerseniz, o kadar iyi karşılaştırmalar yapabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapmak istiyorsanız, dağılım grafiği yerine çizgi grafiğini tercih edebilirsiniz:

Yatay eksen boyunca metin etiketleri kullanma    Bu metin etiketleri aylar, üç aylık dönemler ve mali yıllar gibi eşit aralıklı değerleri gösterebilir. Yatay eksen boyunca az sayıda sayısal değer kullanma    Zaman aralığını, örneğin yılları temsil eden az sayıda, eşit aralıklı sayısal etiketler kullanıyorsanız, çizgi grafiğini kullanabilirsiniz. Yatay eksen boyunca zaman ölçeği kullanma    Çalışma sayfasındaki tarihler sıralı olmasa veya aynı temel birime sahip olmasa bile, tarihleri gün, ay veya yıl sayısı gibi belirli aralıklarla veya temel birimlerle kronolojik sırada görüntülemek istiyorsanız, çizgi grafiği kullanın
1 5 1