Cevaplar

2012-12-11T22:20:32+02:00

Kimyasal değişim, bütün maddeler atom veya molekül dediğimiz küçük taneciklerden oluşur. Maddelerin atom veya molekül yapılarıyla ilgili özelliklere kimyasal özellikler denir. Yanma, çürüme, paslanma, bileşik yapma gibi özellikler kimyasal özelliklerdir. Kimyasal değişimde maddenin aynı zamanda molekül yapısıda değişir. Kimyasal değişimde maddenin geri dönüşümü olmaz. Buna bağlı olarak bu özelliklerde meydana gelen değişmelere de kimyasal değişmeler denir. Kısaca maddenin iç yapısında meydana gelen değişmeler kimyasal değişmelerdir. Kimyasal değişimin ardından maddenin hem iç yapısı hem de dış yapısı değişir.

Örnekler:

Kağıdın yanması Ekmeğin küflenmesi Sütün ekşimesi Yumurtanın bozulup çürümesi Demirin paslanması Fotosentez olayı, Sütten yoğurt yapılması Solunum olayı Hamurun mayalanması Odunun yanması meyvelerin çürümesi Kimyasal değişime uğrayan madde, kimyasal özelliklerini kaybedip yeni özellikler kazanır. Bütün yanma olayları kimyasal değişmedir. Kimyasal değişim geçiren bir madde tekrar eski haline getirilemez.
2 5 2
En İyi Cevap!
2012-12-11T22:21:03+02:00
Addelerin birbirleriyle etkileşerek başka maddeleredönüşmesine kimyasal olay denir. Kimyasal olayda yeniürünler oluştuğu için kullanılan maddelerin özellikleri kaybolur. Kimyasal olaylar arasında element ya da bileşikler arasında gerçekleşen elektriksel etkileşmeye de kimyasal reaksiyondenir. Kimyasal reaksiyonlarda; reaksiyonda kullanılan maddelere giren (reaktif) denirken, reaksiyon sonucu oluşanyeni maddelere de ürün adı verilir. Reaksiyona giren ve sonuçta oluşan ürün maddeler birbirinden farklıdır.Kimyasal Olay Nedir ? (Detay) Kimyasal değişim, bütün maddeler atom veya molekül dediğimiz küçük taneciklerden oluşur. Maddelerin atom veya molekül yapılarıyla ilgili özelliklere kimyasal özellikler denir. Yanma, çürüme, paslanma, bileşik yapma gibi özelliklerkimyasal özelliklerdir. Kimyasal değişimde maddenin aynı zamanda molekül yapısıda değişir. Kimyasal değişimde maddenin geri dönüşümü olmaz. Buna bağlı olarak buözelliklerde meydana gelen değişmelere de kimyasal değişmeler denir. Kısaca maddenin iç yapısında meydana gelen değişmeler kimyasal değişmelerdir. Kimyasal değişimin ardından maddenin hem iç yapısı hem de dış yapısı değişir.

Örnekler:
Kağıdın yanması
Ekmeğin küflenmesi
Sütün ekşimesi
Yumurtanın bozulup çürümesi
Demirin paslanması
Fotosentez olayı,
Sütten yoğurt yapılması
Solunum olayı
Hamurun mayalanması Kimyasal değişime uğrayan madde, kimyasal özelliklerini kaybedip yeni özelliklerkazanır.
Bütün yanma olayları kimyasal değişmedir.
Kimyasal değişim geçiren bir madde tekrar eski haline getirilemez.
* Farklı kaynaktan kimyasal olay nedirKimyasal olay maddenin molekül yapısında meydana gelen değişmelerdir. Bu değişiklik olurken moleküller arası ve moleküllerdeki atomu bir arada tutan bağlar kopar ve yeni düzenleme ile yeni birtakım bağlar oluşur. Bu farklı özellikte yeni maddelerin oluşması demektir.Fiziksel ve Kimyasal Olaylar
1 5 1