Ekrandan txtSayi adlı bir alandan alınacak 0 ile 100 arasındaki bir sayının faktoriyelini hesaplayıp bunu ekrandaki txtSonuc adlı alana yazdıran program parçasını yazınız.Kurduğunuz algoritmanın adımlarını ayrıntılı olarak tanımlayan bir de açıklama yazınız. (Neyi neden yaptığınızı da. Değişken tipleri seçerken tip özelliklerini göz önünde bulundurunuz. Integer ise neden log ise neden)

2

Cevaplar

2012-12-12T07:00:42+02:00

google amcaya sorabilirsin

0
2012-12-12T08:53:00+02:00
Kod:  (Rahat kopyalayabilmeniz için tüm kodu seçmenizi sağlar) Public Function sayi_al() dosya = ThisWorkbook.Path & "\civata1.txt" If dosya = False Then Exit Function Open dosya For Input Access Read As #1 While Not EOF(1) x = x + 1 Line Input #1, st Wend Close #1 sayi_al = x - 6 End Function
0