Soru1) Farklı dilleri konuşan insanların farklı kültürel değerlere ve düşünce tarzlarına sahip olmasını dil-kültür-birey açısından değerlendiriniz.

Soru2) Milletler kendi tarihlerini gelecek kuşaklara aktarmak için dillerini kullanmışlardır aynı zamanda toplumların yaşadığı olaylar onların dillerini şekillendirerek değişime uğratmıştır. Buna göre tarih ile dil arasında karşılıklı bir etkileşimin varlığından söz edilebilir mi ? Neden ?

soru3) Eskimo dilinde kar ve Arapçada deva ile ilgili çok sayıda kelime bulunması dilin hangi özelliğini gösterir ?

2

Cevaplar

2012-10-01T21:29:42+03:00

miletler başarılı ve iyidir cevap963

 

0
2012-10-01T22:31:27+03:00

Soru1) Farklı dilleri konuşan insanların farklı kültürel değerlere ve düşünce tarzlarına sahip olmasını dil-kültür-birey açısından değerlendiriniz.

Soru2) Milletler kendi tarihlerini gelecek kuşaklara aktarmak için dillerini kullanmışlardır aynı zamanda toplumların yaşadığı olaylar onların dillerini şekillendirerek değişime uğratmıştır. Buna göre tarih ile dil arasında karşılıklı bir etkileşimin varlığından söz edilebilir mi ? Neden :

soru3) Eskimo dilinde kar ve Arapçada deva ile ilgili çok sayıda kelime bulunması dilin hangi özelliğini gösterir:

5 3 5