Cevaplar

2012-12-12T11:26:28+02:00

Eski ölçü birimleri birçok sorun yaratmaktaydı. Bu sorunu fark eden Atatürk ölçme birimlerine birtakım yeniliklergetirmeye karar verdi. Ölçme tartma ve ticaret alanlarında sıkıntıyı gören Atatürk ölçme birimlerine yeniliklergetirdi.

Osmanlı döneminde kullanılan arşın okka gibi birimler çeşitli yer ve yörelere göre farklılık göstermekteydi. Buda ticaret yapılmasını ve alış verişi engelliyordu. Bunların yerine uzunluk ölçüsü olarak metre ağırlık ölçüsü olarak ise kilo getirildi. Atatürk’ün ölçme birimlerine bu yeniliği getirmesiyle ülke çapında sabit bir ölçe sisteminekavuşuldu.

Atatürk'ün ölçe birimlerine getirdiği yeniliklerle ülke çapında ticaret daha kolay yapılır oldu. Çünkü metre her yerde aynı metre kilo her yerde aynı kiloydu. Aynı zamanda litre birimini de bu ölçme birimleriyle birlikte 1935 yılında kabul ettik.

teşk edersen sevinirim

3 3 3
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-12T12:39:33+02:00

1- Şapka İktisası (giyilmesi) Hakkında Kanun (25 Kasım 1925)

2- Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine (kapatılmasına) ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun (30 Kasım 1925)

3- Beynelmilel Saat ve Takvim Hakkındaki Kanunların Kabulü (26 Aralık 1925). Kabul edilen bu kanunlarla Hicri ve Rumi Takvim uygulaması kaldırılarak yerine Miladi Takvim, alaturka saat yerine de milletlerarası saat sistemi uygulaması benimsenmiştir.

4- Ölçüler Kanunu (1 Nisan 1931). Bu kanunla ölçü birimi olarak medeni milletlerin kullandıkları metre, kilogram ve litre kabul edilmiştir.

5- Lakap ve Unvanların Kaldırıldığına Dair Kanun (26 Kasım 1934)

6- Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun (3 Aralık 1934). Bu kanunla din adamlarının, hangi dine mensup olurlarsa olsunlar, mabet ve ayinler dışında ruhani kisve (giysi) taşımaları yasaklanmıştır.

7- Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)

8- Kemal Öz Adlı Cumhurreisimize Atatürk Soyadı Verilmesi Hakkında Kanun (24 Kasım 1934)

2 3 2