Cevaplar

2012-12-12T13:49:42+02:00
-Bilgi çağı; teknoloji, haberleşme ve internetin büyük etkisiyle ortaya çıkmış bilgi merkezli bir dönemdir.
- 2-) uzay çağı;pek az kişinin bildiği, nedendir bilinmez; bilenlerin de dillendirmekten imtina ettiği uzak gelecekte yaşanacağı öngörülen çağ. Sanayi İnkılabı'nın Nedenleri 

* Coğrafi keşifler sonunda bulunan yeni kıtalardaki değerli madenlerin 
Avrupa'ya taşınması ve ticaret hayatının canlanmasıyla meydana gelen 
sermaye birikimi

* Rönesansla birlikte başlayan bilim ve teknlojideki gelişmelerdir. Sanayi İnkılabı'nın Sonuçları

* Büyük fabrikalar kuruldu ve üretimde büyük bir artış meydana geldi.
* Yeni buluşlar ve teknik ilerlemeye önem verildi.
* Modern işçi sınıfı doğdu, işçi haklarını koruyan sendika ve partiler 
kurulmaya başlandı.
* Kapitalizm, liberalizm, sosyalizm gibi akımlar ortaya çıktı.
* Kentleşme ve kent sorunları doğdu.
* İnsanın dünyaya düşkünlüğü ve rahata olan tutkusu arttı.
* Hammadde ve pazar ihtiyacı arttı.
* Fransız İhtilali'nin sonuçlarına ters bir şekilde sömürge elde etme 
yarışı hızlandı.
* Bu gelişmeler devletler arasında önüne geçilmez bir ekonomik rekabeti 
başlattı ve zincirleme olarak I. ve II. Dünya Savaşlarına neden oldu.    
0