Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-12T12:50:04+02:00

alıntıdır.

Alexander Graham Bell invented the telephone. Born and educated in Scotland, he was the son of Alexander Melville Bell, inventor of visible speech, an alphabet that used symbols to represent human sounds. The Bell family emigrated to Canada in 1870, and in 1871 young Alexander moved to Boston, Massachusetts as a teacher to the deaf. He worked on ways to translate the human voice into vibrations, and came up with the idea for the telephone. In 1875 Bell began working with Thomas Watson, a mechanically-inclined electrician; by 1876 Bell had uttered the first intelligible sentence over the phone: “Mr. Watson, come here, I want you.” Later in his career Bell worked on a variety of inventions, including flying machines and hydrofoils.

Bell was one of the co-founders of the National Geographic Society… One of his associates in aeronautics was Lt. Thomas E. Selfridge, the first air crash fatality (1908)

BİRAZ DAHA UZUNU AŞAĞIDA

Alexander Graham Bell

Bell was a Scottish-born American scientist and inventor, most famous for his pioneering work on the development of the telephone.

Alexander Graham Bell was born on 3 March 1847 in Edinburgh and educated there and in London. His father and grandfather were both authorities on elocution and at the age of 16 Bell himself began researching the mechanics of speech. In 1870, Bell emigrated with his family to Canada, and the following year he moved to the United States to teach. There he pioneered a system called visible speech, developed by his father, to teach deaf-mute children. In 1872 Bell founded a school in Boston to train teachers of the deaf. The school subsequently became part of Boston University, where Bell was appointed professor of vocal physiology in 1873. He became a naturalised U.S. citizen in 1882.

Bell had long been fascinated by the idea of transmitting speech, and by 1875 had come up with a simple receiver that could turn electricity into sound. Others were working along the same lines, including an Italian-American Antonio Meucci, and debate continues as to who should be credited with inventing the telephone. However, Bell was granted a patent for the telephone on 7 March 1876 and it developed quickly. Within a year the first telephone exchange was built in Connecticut and the Bell Telephone Company was created in 1877, with Bell the owner of a third of the shares, quickly making him a wealthy man.

In 1880, Bell was awarded the French Volta Prize for his invention and with the money, founded the Volta Laboratory in Washington, where he continued experiments in communication, in medical research, and in techniques for teaching speech to the deaf, working with Helen Keller among others. In 1885 he acquired land in Nova Scotia and established a summer home there where he continued experiments, particularly in the field of aviation.

In 1888, Bell was one of the founding members of the National Geographic Society, and served as its president from 1896 to 1904, also helping to establish its journal.

Bell died on 2 August 1922 at his home in Nova Scotia.

0
2012-12-12T12:53:54+02:00

Alexander Graham Bell telefonu icat etti. Tarihi ve İskoçya'da eğitim, o İskender Melville Bell, görünür konuşma mucidi, insan sesleri ifade eden simgeler kullanılan bir alfabe oğludur.Bell ailesinin 1870 yılında Kanada'ya göç etti ve 1871 yılında genç İskender sağır bir öğretmen olarak Massachusetts, Boston'a taşındı. O titreşimler içine insan sesi çevirmek için yollar üzerinde çalıştı, ve telefon için bir fikir geldi. 1875 yılında Bell Thomas Watson, bir mekanik-eğimli elektrikçi çalışmaya başladı; 1876 ile Bell telefon üzerinden ilk anlaşılır cümleyi söylediğini: "Sayın Watson, buraya gel, ben seni istiyorum. "Daha sonra kariyerine Bell uçan makineler ve hydrofoils gibi buluşlar, çeşitli çalıştı.

Bell National Geographic Society kurucularından biriydi ... havacılık meslektaşlarınagösterdikleri biri Lt Thomas E. Selfridge, ilk uçak kazası ölüm (1908) idi

BİRAZ DAHA UZUNU AŞAĞIDA

Alexander Graham Bell

Bell telefon gelişimi üzerine yaptığı öncü çalışmaları için en ünlü İskoç asıllı Amerikalı bilim adamı ve mucit oldu.

Alexander Graham Bell, Edinburgh Mart 1847 3 tarihinde doğdu ve orada ve Londra'da eğitim gördü. Babası ve dedesi diksiyon hem otoriteler ve 16 Bell yaşta kendini konuşma mekaniği araştırma başladı. 1870 yılında, Bell Kanada ailesiyle birlikte göç etti ve ertesi yıl öğretmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. Sağır-dilsiz çocuk öğretmek için, babası tarafından geliştirilen, görünür konuşma denilen bir sistem var öncülük etmiştir. 1872 yılında Bell sağır öğretmenleri eğitmek için Boston'da bir okul kurdu. Okul daha sonra Bell 1873 yılında vokal fizyolojisi profesörü olarak atandı Boston Üniversitesi, bir parçası haline geldi. O 1882 yılında bir ABD vatandaşı oldu.

Bell uzun bir konuşma verici fikir hayran olmuştu, ve 1875 ile ses içine elektrik dönüşebilecek basit bir alıcı ile gelmişti. Diğer bir İtalyan-Amerikan Antonio Meucci dahil, aynı çizgide çalışmışlar ve telefon icat ile alacak gerektiğini kimin tartışma devam ediyor.Ancak, Bell Mart 1876 7 telefon için bir patent verildi ve hızla gelişti. Bir yıl içinde ilk telefon santrali Connecticut ve Bell Telefon Şirketi hızla onu zengin bir adam yapıyor, Bell hisselerinin üçte sahibi ile, 1877 yılında kuruldu inşa edilmiştir.

1880 yılında, Bell onun buluşu Fransız Volta Ödülü verildi ve para ile, Helen Keller ile çalışan, Volta o tıbbi araştırmalarda, iletişim deneylerine devam Washington'da Laboratuvarı, ve sağır konuşma öğretme teknikleri kuruldu bunlar arasında sayılabilir. 1885 yılında o Nova Scotia arazi satın aldı ve o özellikle havacılık alanında, deneylerine devam nerede orada bir yazlık ev kurdu.

1888 yılında, Bell National Geographic Derneği kurucu üyelerinden biriydi ve 1896 ile 1904 onun başkanı olarak görev yaptı, aynı zamanda dergi kurmak için yardımcı olur.

Bell Nova Scotia evinde Ağustos 1922 2. öldü.

0