Cevaplar

2012-12-12T13:55:59+02:00

Doğal güzellikleri ve sayılmayacak kadar çok faydalarıyla ormanlar, dünya yaşamı için vazgeçilmezdir. İyi baktığımız takdirde tükenmez bir doğal kaynak olarak, yaşayan doğal bir varlıktır. Ağaç ve ağaççıkları, yaban hayatı, otu, toprağı, böceği, kuşları ile ormanlar olağanüstü bir sistemdir.

Ülke ormanlarımız son yıllarda kendine yetmemekte, diğer ülkelerden kereste ve tomruk ithalatı yapılmaktadır. Bunun en büyük nedeni ise orman yangınlarıdır. Yangınlar ağaçları yutuyor, ormanlarımız git gide azalıyor. Özellikle yaz aylarında ormanlarımız için büyük tehdit oluşturan yangınlar, yüzlerce yılda yetişen ağaçların bir anda elden gitmesine neden oluyor. Ve ne acıdır ki, orman yangınlarının % 94’ ü insanlardan kaynaklanıyor. Buna karşı, bu yangınların sadece % 6’ sı doğal afetlerden kaynaklanıyor. Peki insanlar yangına nasıl sebep oluyorlar? Cevap basit: İhmal – dikkatsizlik ve kasıt!

İhmal – dikkatsizlik nedeniyle ortaya çıkan orman yangınları:

-Ormanda güvenlik tedbiri almadan ateş yakmak, yakılan ateşi söndürmeden bırakmak ve çocukların ormanda ateş ile oynamaları,

-Ormanda cam ve cam kırıklarını bırakmak,

-Ormana yakın yerlerde istenmeyen otların yakılması,

-Gece aydınlatma amacıyla ormanda ateş ile dolaşmak,

-Sönmemiş izmaritleri rastgele yere atmak.

Doğal etmenler:

- Yıldırımlar,

- Yağmur damlacıklarının ve cam parçalarının optik özellik göstermesi,

- Kuraklık,

- Hafif ve sürekli rüzgârda kuru dalların birbirine sürtünmesi.

Orman yangınları sonucu ortaya çıkan maddi kayıpların yanında, çevreye verdiği zararlar da çok büyük olmaktadır. Bu yüzden orman yangınlarının önlenmesi için halkımızın eğitimi ve bilinçlendirilmesi çok önemlidir. Orman yangınlarının ihmal sonucu çıkması kadar, kasten çıkarılması da acıdır. Ne yazık ki, doğal dengenin bozulmasını, ormanda yaşayan canlı türlerinin ve doğal yaşam ortamlarının yok olmasını ve topraktaki organik maddelerin yitirilmesini hiç umursamadan birbirinden saçma nedenler ile orm

0