Cevaplar

2012-12-12T14:42:43+02:00

smanlı Devleti’nin Kurulduğu Sırada Balkanların Siyasi Durumu

Balkanlar

Bizans İmparatorluğu’nun zayıflaması üzerine Balkanlarda IX. yüzyıldan itibaren Bulgar Krallığı, Sırp Krallığı, Eflak Prensliği, Boğdan Prensliği, Arnavut Prensliği, Makedonya prensliği gibi çok sayıda devlet kurulmuştur. Osmanlı Devleti kurulduğu sırada bu devletler, birbirleriyle hem siyasi, hem de dini çatışmalar yaşıyorlardı.

Balkanlarda güçlü bir devlet yoktu.Sırp Krallığı ile Bulgar Krallığı Bizans’ın boşalttığı alanda egemen olmak için mücadele ediyordu.

Balkanlarda görünürde bir dinsel birlik olmasına rağmen gerçekte Katolik Kilisesi ile Ortodoks Kilisesi arasında bölgeye egemen olma mücadelesi sürmekteydi. Katolik Kilisesi Ortodoks Kilisesinin güç kaybetmesinden yararlanarak Balkanlarda egemen olmak istiyordu. Latin Kökenli Eflak, Erdel ve Boğdan Krallıkları Katolik Mezhebine inanırken, Slav kökenli Arnavut, Sırp, Bulgar Krallıkları ile Yunan/Rum kökenli Mora Despotlukları ve Makedonya Prensliği Ortodoks Mezhebine inanmaktaydı.

1 5 1
2012-12-12T15:05:51+02:00

osmanlı Devleti’nin Kurulduğu Sırada Balkanların Siyasi Durumu

Balkanlar

Bizans İmparatorluğu’nun zayıflaması üzerine Balkanlarda IX. yüzyıldan itibaren Bulgar Krallığı, Sırp Krallığı, Eflak Prensliği, Boğdan Prensliği, Arnavut Prensliği, Makedonya prensliği gibi çok sayıda devlet kurulm

uştur. Osmanlı Devleti kurulduğu sırada bu devletler, birbirleriyle hem siyasi, hem de dini çatışmalar yaşıyorlardı.

Balkanlarda güçlü bir devlet yoktu.Sırp Krallığ

ı ile Bulgar Krallığı Bizans’ın boşalttığı alanda egemen olmak için mücadele ediyordu.

 

1 5 1