1. Tezgahta ipliği, çözgü ve atkı durumunda kullanarak kumaş yapmak. 2. Üzerinde genellikle el veya küçük makinelerle iş görülen yapım aracı. 3. Dokuma tezgahlarında mekike enine atılan iplik. 4. Genellikle birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı olan, daha çok hecenin yedili ölçüsüyle söylenen halk şiiri. 5. Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar, çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve. 6. Büyük mendil, çevre. 7. İlkel toplumlarda topluluğu ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgar vb. herhangi bir doğal nesne. 8. Zahmet, sıkıntı. 9. Göçebelerin konak yeri. 10. Hayvancılıkla geçinen, Toroslarda yaşayan göçebe Türk oymağı, Yürük 11 Genellikle pamuk ipliğinden dokunmuş ince havlu. 12. Sözlü,sevgili. 13. Döşeme divan gibi yerlere serilen genellikle desenli havsız kalın kıl veya yün dokuma.

2

Cevaplar

2012-10-01T19:13:45+03:00

1 dokumak

2 tezgah

3 atkı

4 mani 

5 gergef 

6 yağlık

7 totem

8 çile

9 oba

10 yörük

11 peşkir

12 yavuklu

13 kilim

5 5 5
2012-10-01T22:10:15+03:00

1.

En ince noktalarına kadar özen göstererek, emek vererek ortaya çıkarmak.

 

0