Cevaplar

2012-12-12T17:23:50+02:00
KİTABIN ÖZETİ :Özet: Arap dünyasında edebi faaliyetlerin en yoğun olduğu birkaç ülkedenbirisi de Suriye’dir. Bu makalede adı geçen ülkede kısa öykünün nasıl doğduğu, geliştiği ve önemli temsilcileri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca bu temsilcilerin bazı eserleri ve öykü sanatları kaleme alınarak öykülerinden örnekler sunuldu.Anahtar Kelimeler: Suriye, kısa öykü, Arap dünyasıThe Shortrt Storyry In SyrIaSummary: In the Arab world, Syria is one of the countries with heaviest literary activities. In this article, information is given about how the short story was born, and developed in the mentioned coountry and about its important representatives. Also, some works and story art of these representatives are written out and samples from their stories are presented.Key Words: Syria, short story, Arab World
0