Cevaplar

2012-12-12T15:47:17+02:00

 www.edebiyatogretmeni.net de var  kopyalayıp yapıştırdım ama çok uzun oldu 5000 karakteri geçtiği için site verdim

1 5 1
2012-12-12T15:47:23+02:00

. Namık Kemal, gayet büyük ve yuvarlak başlı, yüksek alınlı,   kısa denilebilecek orta boylu, şişmanca; omuzları geniş, elleri ve ayakları küçük bir insandı. Burnunun sağ alt tarafında, attan düştüğünde oluşmuş yaradan kalma bir iz vardır.

   Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım türü kullanılmıştır?

   A) Öyküleyici Anlatım            B) Betimleyici Anlatım

   C) Tartışmacı Anlatım            D) Açıklayıcı Anlatım

2. İnsanın değeri, yaptığı işle ölçülür. Etrafımıza şöyle bir

   bakmakla bunu daha iyi açıklamış oluruz. Tarihin say-

   falarını süsleyen Sokrates’i, Mimar Sinan’ı, Madam ve

   Mösyö Curiler’i, Fatih Sultan Mehmet’i, Atatürk’ü bir an

   gözümüzde canlandırmak, değerin, yapılan, yaptırılan işlerle sıkı sıkıya bağlantılı olduğunu kanıtlayan delillerdir.

   Yukarıdaki paragrafta asıl anlatılmak istenen nedir? 

A)      Başarılı olan her insan tarihteki haklı yerini alır.

B)      İnsanlar yaptıkları işlerin iyiliği ile tarihe geçerler.

C)       Başarısız insanlar değersizdir.

D)      İnsanlar başardıkları işlere göre toplumların ve dünyanın gözünde değer kazanır

3. Soğuğa dayanmanın en emin çaresi, soğuğu sevmektir.

  Hakikaten insan soğuğu aradığı zaman, ne şiddetli olursa olsun, müteessir olmaz. Hayatta zorluklara dayanmanın da en emin çaresi, hayatı sevmektir; insan bir kere hayatı sevince onun bütün külfetlerine katlanır, bu külfetlerin hiçbiri insana ağır gelmez. Sizi de hayata öyle güler yüzle bakar, etrafınızdaki insanlara bir kat daha hürmet edersiniz.

   Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

A)      Hayatı seven insanlar mutlu olur.

B)      Hayatımızı iyi geçirmek istiyorsak onu sevmeliyiz.

C)       Mutsuz insanlar, hayatı sevmeyi bilmeyen insanlardır.

D)      Zorlukları sevmek, onları yenmemizi kolaylaştırır.

4. Konuşmacının durumu herhangi bir türde yazı yazan bir kişinin durumundan farklıdır. Bir yazar, seslendiği okur kesimiyle yüz yüze değildir. Oysa, genellikle konuşmacı seslendiği kişilerle baş başadır. Bu yüzden seçeceği dil ve anlatım kişisel, kişisel olduğu kadar da doğrudan nitelik taşımalıdır.

   Yukarıdaki paragrafta konuşmacının durumu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine değinilmemiştir?

   A) Konuşmacı seslendiği kişilerle yüz yüze olduğu için bazı

       zorluklar yaşar.

   B) Konuşmacı seslendiği kişilerle baş başadır.

   C) Seçeceği dile dikkat etmesi gerekir.

   D) Yazarlar gibi hitap ettiği kişilerle uzaktan seslenmez.

5.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin nesnesi belirtili isim tamlamasından oluşmuştur?
A) Nedenini bilmediğim bir donuklukla yaşıyorum yıllarımı.
B) Nedense annemin topuklu,kırmızı ayakkabıları çocukluğumun en güzel anılarında büyük yer edindi.
C) Her şeyin sona erdiğini anlayınca beni aramaktan artık vazgeçti.
D) Üzerimden uzun yılların verdiği o korkunç , bitmek bilmeyen yorgunluğunu bir türlü atamadım.
6. “ 80 bin civarında göz taramasından geçirilmiş hastamız var.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi nedir?
A) Kelimelerin yanlış yerde kullanılması

B) Yanlış kelimelerin kullanılması

C) Anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması

D) Özne eksikliği
7. Edebiyatın modası geçti mi? Sanata gereksinmesi

kalmadı mı toplumumuzun? ‘Sanata evet’ kampanyaları açılmasına gerek duyulduğuna ve bu kampanyalara rağmen hâlâ yüksek sesle bir ‘Evet!’ gelmediğine göre sanattan umudumuzu kestik mi? Nasıl yücelteceğiz insanımızı sanatsız? Karanlık düşüncelerin fal, burç,astroloji çıkmazından  nasıl kurtaracağız? Televizyon programları- nın yapay yorumu yerine nasıl gerçek sanatın doygunluğuna ulaşacağız?

     Yazar aşağıdakilerden hangisinden yakınmaktadır?
A)  Televizyon programlarının çok izlenmesinden
B)   Sanat için ses getirmeyen kampanyalar düzenlenme-sinden
C)   Sanatın hak ettiği önemini yitirmesinden
D)  Toplumun artık sanata ihtiyaç duymamasından
8. ............... Ne demek istediklerini çoğu zaman çıkarırsınız; ama tahmin ettiğiniz  anlam ile söyledikleri sözden çıkan anlam çok farklıdır. Bu durumda tahmininize mi güveneceksiniz yoksa duyduğunuza mı?
Yukarıdaki paragrafın başına aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
  A) Bazı insanlar çelişkili konuşmayı sever.
B) İnsanları ne düşünecekleri konusunda şaşırtmak çok eğlencelidir.
C) Bazı insanlar ileri geri konuşmayı marifet zanneder
D) Kimi zaman insanların ne söyledikleri belli değildir.
9. Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisi diğerlerinden farklıdır?
A)Öğretmenin sözlerinden sonra sınıftaki hiç kimsede ses çıkmadı
B)Toplumun isteklerine cevap vermek gerekir
  C)Bunca yalandan sonra milleti nasıl inandıracaksın buna?
  D)Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir!
10. (I) Batı şiirinde yer yer kendini gösteren duygu düşmanlığını , İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra iç ve dış düzeni bozulan insanlığın çırpınan ve çatışan sorunlara bağlamak hiç de yanlış olmaz. (II) Böylece insanlık bir ölüm kalım kavgası içinde bunalırken, şiirde sevgiden, özlemden, uçup giden dakikalardan, çocukluk ve gençlik anılarından bahsetmek, neredeyse ayıp sayıldı. (III) Tüm bu duygusuzluğun sebebi savaştı.(IV) Ayıp olmasın derken duygunun yerini düşünce; düşün, hayalin yerini gerçek aldı. (V) Ardından da insanlık sorunlarına duyulan ilgi azaldI

A)   I       B) III        C) IV         D) V

1) B            2) D            3) C              4) A      5)  D          6) A           7) C             8) D          9) A     10) B      11) C         12) D        13) B        14) B   15) A      16) B     17) D     18) B     19) D      20) C     21) D    22)  C              23) B              24) D         25)  A

1 5 1