Cevaplar

2012-12-12T15:49:54+02:00

eri bağlama

Seri bağlanmış kondansatörlerElektriksel elemanların seri bağlanmasında önemli olan elemanlarının birbirine bağlı uçlarının işaretidir. Her bir elemanın  ucu sonraki kondansatörün  ucuna bağlandığında seri bağlama sağlanmış olur. Yandaki resimde düzgün olarak seri bağlanmış 3 adet kondansatör bulunmaktadır. Seri bağlı elemanların herbirinden geçen akım aynıdır. Her bir elemanın uçları arasındaki gerilimin toplamı ise o elemanlara uygulanan toplam gerilimi verir.

Paralel bağlama

Paralel bağlanmış kondansatörlerParalel bağlı elemanların  uçları aynı noktaya, yine  uçları da aynı noktaya bağlanır. Yandaki resimde 3 adet paralel bağlanmış kondansatör görülmektedir. Paralel bağlamada her bir elemanın gerilimi paralel bağlı diğer elemanların gerilimine eşittir, kaynak akımı ise her bir elemana giden akımların toplamıdır. Paralel bağlamada ampulün ömrü daha uzundur. Pilin de uzundur

1 5 1
2012-12-12T15:52:20+02:00

paralel kenarlar birbirine eştir sanki üsteki doğruyu aşağıya taşırsın aynısını oraya yazarsın ve bunların formülü bir tanedir formüller a b c d de a 7 ise altta e f g h ise ede 7 dir

2 5 2