Cevaplar

2014-01-04T22:50:27+02:00
Kişinin iletmek istediklerini belli bir dilin kuralları içinde sözlü ya da yazılıolarak dışa vurmasına anlatım denir. Anlatımda zihinde tasarlananların diledönüştürülmesi söz konusudur. Anlatım iki şekilde gerçekleşir: Sözlüanlatım ve yazılı anlatım.Sözlü anlatım, duygu ve düşüncelerin sözle yani konuşma yoluylaanlatılmasıdır. Sözlü anlatımda konuşan ve dinleyen veya dinleyenler vardır.Yazılı anlatım, duygu ve düşüncelerin, olay veya durumların belli bir planlaanlatılmasıdır. Sözlü anlatım anlıktır, geçicidir. Yazılı anlatım metne dayalı olduğundan kalıcıdır. Bu anlatımda yazan ve yazılanları okuyanlar vardır.Yazılı anlatımda başarılı olmak için her şeyden önce sözcüklerin doğru veyerinde kullanılması gerekir. Kapalı anlatımdan uzak durulmalı, sade biranlatım kullanılmalıdır. Ayrıca yazılı anlatımda konu, bir plan dâhilindeanlatılmalı, yazı hem doyurucu hem inandırıcı olmalıdır.Duygu veya düşünceler ister sözlü ister yazılı olarak ortaya konsun birhazırlık gerektirir. Bu hazırlık süreci, birbirine bağlı farklı aşamaları içerir. Bunlar konuyu seçmek, amaç belirlemek, bilgi toplamak, sentez yapmak,anlatım yöntemini belirlemek, bütünlük oluşturmak, dipnot koymak vekaynakça hazırlamaktır.bu işine yarar bence
0