Cevaplar

2012-12-12T15:59:52+02:00

Mezopotamya:İlkçağda Anadolunun güneydoğusundan Basra Körfezine kadar uzanan Dicle Fırat nehirleri arasında kalan bölgeye denmiştir.Verimli topraklara ve yaşamaya uygun iklime sahip olması nedeniyle bir çok topluluk buraya yerleşmiştir.
Başhca Mezopotamya Uygarlıkları Babilliler Asurlular SümerlerAkadlar ve Elamlılardır


SÜMERLER

Sümerler MÖ 3500 yıllarında Mezopotamyaya yerleşmişler şehir devletleri halinde yaşamışlardır.Önce Akadların hakimiyeti altına girmişler daha sonra Elamlılar Tarafından yıkılmışlardır. (MÖ 1500

Özellikleri

Sümerler mezopamya uygarlıklarının kurucusudurlar. Tarhte ilk kez yazıyı kullanmışlardır.Böylece Tarih çağları başlamıştır. Bilgi birikimi ve aktarımı kolaylaşmıştır. Eğitim ve öğretim faaliyetleri kolaylaşmıştır. Tarihte bilinen ilk yazılı kanunlar Sümerler tarafından yapılmıştır. Sümerler matematik ve Astronomide ileri gitmişler ayın hareketlerine takvim yapmışlardır

ASURLULAR

Yukarı Mezopotamyanın Fırat ve Dicle nehirleri çevresi ile Anadolunun güneyi İran bölgesinde Yukarı Mezopotamya’da kurulmuşlardır Kral yolu üzerinden Anadolu ile ticaret yaptılar . Kurdukları ticaret kolonileri ile Anadoluya Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını getirdiler.Böylece Anadolunun Tarih çağlarına girmesini sağladılar. Başkentleri Ninova’dır. Ticaretle uğraşmışlar İlk kütüphaneyi ve arşivi yaptılar. Dinleri çok tanrılı idi. Geliştirdikleri ağırlık ve uzunluk ölçülerini daha sonra Yunanlılar ve Romalılar kullanmışlardır.

NOTKoloni: Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke sömürülen ülke.

-BABİLLİLER

Babil krallığı Arabistandan Mezopotamyaya gelen Amurrular tarafından kuruldu Merkeziyetçi bir krallıkla yönetilmişlerdir. En güçlü dönemlerini Hammurabi döneminde yaşamışlardır.Hammurabi eski kanunlardan yararlanarakHammurabi Kanunlarını oluşturmuştur En tanınmış hükümdarı Hammurabi’dir. Çok sert kanunlar yapmıştır. Dinleri çok tanrılı idi. Tapınaklarına Ziggurat denirdi. Astronomi ile ilgilenmişler güneş ve ay tutulmalarını kaydetmişlerdir. Sümerlerden etkilenmişler bir çok alanda onları geçmişlerdir. Babilin asma bahçeleri meşhurdur.

 

 

 

Anadolu 

 

 

1 İlk Çağ’da Anadolu Uygarlıkları 
HİTİTLER: 
· M.Ö 2000 yıllarında Anadolu’ya gelerek Kızılırmak çevresinde devlet kurmuşlardır.
· Başkentleri Hattuşaş ( Boğazköy) şehridir. Çorum yakınlarındadır.
· Hititliler Suriye’yi ele geçirmek için Mısırlılarla savaşmışlardır.Bu savaşın sonunda iki devlet 
arasında Kadeş Antlaşması imzalandı.

· Kadeş Antlaşması (M.Ö 1280) Dünya tarihinde iki devlet arasında yapılan ilk antlaşmadır.
•Hitit Devleti M.Ö 1200 yılında Anadolu’ya gelen Frigyalılar tarafından yıkıldı.
FRİGYALILAR:

•M.Ö 1200 yıllarında Hititlerin yıkıldığı bölge üzerinde ve Ankara ,Eskişehir ,Afyon dolaylarında devlet kurdular.
•Devletin başkenti Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarındaki Gordion şehridir.
•Frigyalılar krallarına Midas ünvanı verirlerdi. 
•Tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır.Tarım ve hayvancılıkla ilgili sert kanunlar koymuşlar tarıma ve hayvancılığa zarar verenleri şiddetle cezalandırmışlardır.
•Frigyalılar M.Ö 7.yüzyılda Kafkaslardan Anadolu’ya gelen Lidyalılar tarafından yıkılmıştır.
LİDYALILAR:

· Gediz ve Büyük Menderes ırmakları arasında kurulmuştur.

· Kral Giges zamanında bağımsız bir devlet kurmuşlardır.

· Başkentleri Sard şehridir.( Bugünkü Manisa-Salihli yakınlarındadır.)

· Ticaretle uğraşmışlardır.Kral Giges Efes’ten başlayıp Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu’nu yaptırmıştır.

· Ticaretteki bu gelişmeler nedeniyle Lidyalılar tarihte ilk kez parayı icad ettiler.

· Lidyalılar M.Ö 547 yılında Anadolu’yu işgal eden Persler tarafından yıkıldılar.URARTULAR:

· M.Ö 900 yılında Doğu Anadolu’da kuruldu.

· Başkenti Tuşpa(Van) şehridir.

· Maden işlemeciliğinde ilerlemişlerdir.

· Tarımla ve hayvancılıklada uğraşmışlardır.Van ovasını sulamak için yaptıkları su kanalları günümüzde bile kullanılmaktadır.

· Urartu Devleti M.Ö 600 yılında Medler tarafından yıkılmıştır.İYONYALILAR:

· M.Ö 1200 yıllarında Yunanistan’dan göç ederek Ege kıyılarına yerleşen Akalar tarafından kuruldu.

· Akalar Ege kıyılarında 12 ayrı şehir kurmuşlar ve şehir devletleri halinde yaşamışlardır.

· En önemli İyon şehirleri İzmir,Efes,Milet,Foça’dır.

· Her şehrin başında ayrı bir kral bulunuyordu.Bundan dolayı hiçbir zaman güçlü bir krallık kuramamışlar ve ayrı ayrı şehir devletleri halinde yaşamışlardır.Siyasi birlik yoktur.

· İyonyalılar denizcilikte ileri gitmişlerdir.Ancak zamanla Lidyalıların,Perslerin ve Romalıların egemenliğine girerek kaybolmuşlardır.

0
2012-12-12T15:59:59+02:00

sümerler babiller selçuklar asurlar libyalılar bizans 

0
2012-12-12T15:59:59+02:00

http://www.slideshare.net/derslopedi/mezapotamya-ve-anadolu-uygarl buradaki videoyu izleyebilirsin. :)

0