Cevaplar

2012-12-12T16:02:38+02:00

Hangi yyn ???????????*************

1 5 1
2012-12-12T16:03:47+02:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-A SINIFI SOSYAL BİLGİLER BULMACASI

 

1) Yapılan kazılarla yer altındaki tarihi eserleri inceleyen bilim dalı. – Gerçekliği ve doğruluğu kişiden kişiye değişmeyen,herkes için geçerli olan bilgi.   – Gerçekliği ve doğruluğu kişiden kişiye değişen ,herkes için geçerli olmayan genelde bence ile ifade edilen bilgi.  2) Seyahatname adlı bir eseri olan ,yaptığı gezileri ve bu gezilerde gördüklerini abartılı bir şekilde anlatan ünlü Türk seyyahı,gezgini. – Aslında ağaçlandırma ile çözülebilecek ,toprak  kayması . 3) Herhangi bir sorunu çözmek için ileri sürülen ,doğruluğu henüz deneylerle kanıtlanmamış ,fakat doğrulanacağı düşünülen teorik düşünce. – Herhangi bir konudaki,dilek,istek ve şikayetlerimizi belirli makamlara yazılı olarak iletme. – Genelde tüm insanlığı ilgilendiren önemli olayla başlayıp,yine tüm insanlığı ilgilendiren olaylarla sona eren çok uzun zaman dilimi. 4) Eski eserlerin korunduğu yerler. – Mustafa Kemal Atatürk zamanında kurulan ,Türk tarihini araştırmakla görevli olan kurum. 5) Dünya üzerinde bulunan,paralelleri dik olarak kesen,toplam 360 tane olan kutup noktalarının birleştirdiği yarım çemberlere verilen ad.- İstanbul üniversitesi ve Dil ve Tarih ,Coğrafya Fakültesinin kurulmasında etkili olan bilim adamlarının geldiği ülke. – Bir milleti millet yapan ,kültürün en önemli öğesi,lisan.  6) Ankara’daki  çeşitli kültürlerle ilgili eserlerin bulunduğu  müzelerimizden bir tanesi. – Üç basamaklı en küçük sayı. 7) Cumhuriyet’in kurulduğu başkentimiz. – Türk dilini araştırmakla,geliştirmekle ve yabancı dillerin etkisinden kurtarmakla görevli olan kuruluşumuz. 8) Dünyayı tam ortasından böldüğü varsayılan çember.  – Dünya üzerinde bulunduğu varsayılan,aralarında 111 km bulunan ,toplamda 180 tane olan yatay çizgilere verilen ad. – Türkiye’nin de büyük bir kısmının üzerinde bulunduğu ,dünyanın en büyük kıtası. 9) Türk Tarih Kurumu’nun kuruluşunda etkili olan,tarih profesörü ,Atatürk’ün manevi kızı. – Bütün haritalarda bulunan küçültme oranı. –Mısırlılarla Hititler arasında yapılan tarihin ilk yazılı antlaşması.10) Üçyüzyirmi bölü sekiz. – Türkiye’nin en batısından geçen meridyenin derecesi rakam olarak. – Türkiye’nin en güneyinden geçen paralelin derecesi rakam olarak. – Türkiye’nin en kuzeyinden geçen paralelin derecesi rakam olarak. – Türkiye’nin en doğusundan geçen meridyen’in derecesi rakam olarak. – Haritalar yeryüzü şekillerini genelde ………… bakışı olarak gösterirler. 11) Dünyanın en soğuk noktaları,meridyenlerin birleştikleri noktalar.- Genelde vahalar dışında su bulunmayan,gündüz çok sıcak gece çok soğuk olan kumul alanlar.- Afrika kıtasının can damarı olan dünyanın en büyük nehirlerinden birisi. – Bir yılda dört kez görülen dünyanın yıllık hareketinin bir sonucu olan ilkbahar,sonbahar,kış ve yaz’dan her biri. 12) İç Anadolu bölgesinde görülen iklim tipi. – Türkiye’nin güneyinde yer alan deniz. – Türkiye’nin en yüksek dağı . 13) Gaziantep’in Nizip ilçesinde bulunan mozaikleriyle ünlü ,Belkıs harabelerinin da bulunduğu antik kent. – Çanakkale’de bulunan,tam dokuz kez yıkılıp tekrar kurulan atıyla da ünlü olan liman kenti.- Kayseri’de bulunan ,Anadolu’daki ikinci yerleşme yeri. 14) M.Ö 1700’de kurulan Hititlerin başkenti.- Kuruluşu M.Ö. 7000’lere kadar uzanan Konya’nın Çumra ilçesindeki Anadolu’daki ilk yerleşme yeri . 15) Yazının icadı ile başlayan,Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılışı ile sona eren tarih çağı.- Pankuş adlı bir meclisleri olan,Çorum civarında kurulmuş olan başkentleri Hattuşaş olan medeniyet.- Lidyalıların başkenti Sard’dan başlayan Bağdat’a kadar uzanan tarihi ticaret yolunun adı. 16) Hititlerde kararların alındığı meclisin adı. – Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan Friglerin başkenti.- Kulaklarıyla ünlü Frigya kralı 17) M.Ö. 1200’lerde Anadolu’ya gelen Sakarya nehri civarında kurulan,başkenti Gordion olan tarıma büyük önem veren medeniyet.- Batı Anadolu’da kurulan,ticaret ve madencilikle uğraşan ,parayı icat eden,ordusu olmadığı için kısa sürede yıkılan Batı Anadolu medeniyeti- Roma rakamlarına göre beş. 18) Batı Anadolu’da kurulan ,polis adı verilen Efes,Milet,Foça  gibi şehir devletleri kuran ,özgür düşünce ile bilim ve kültürün geliştiği medeniyet. – Urartuların başkenti. – Çizik olmayan ölçek türü. 19) Yer altından çıkarılan ekonomik değer ifade edem zenginliklerimiz. – Türkiye’nin en büyük demir-çelik fabrikası. – Nükleer santrallerde hammadde olarak kullanılan Bursa ve Uşak civarında çıkarılan madenimiz. 20) Ülkemizde en çok Rize ve çevresinde yetiştirilen ,her mevsim yağış isteyen bitki. – En çok Marmara,Ege ve Akdeniz bölgesinde yetiştirilen ,sofralarda,yemeklik yağlarda ve sabun yapımında kullanılan bitki. – En çok Marmara Bölgesi’nde yetiştirilen ,yemeklik yağ yapımında kullanılan ,bir adı da Günebakan olan bitki . 21) Ülkemizde üretilen bir malın yurt dışına satılması . – Yabancı ülkelerde üretin bir malın ülkemiz tarafından satın alınması .- En çok Ege bölgesinde yetiştirilen,sirke yapımında da kullanılan,üretiminde Türkiye’nin dünyada birinci olduğu ürün.

 

1

A

R

K

E

O

L

O

J

İ

 

O

L

G

U

 

G

Ö

R

Ü

Ş

2

E

V

L

İ

Y

A

Ç

E

L

E

B

İ

 

E

R

O

Z

Y

O

N

3

V

A

R

S

A

Y

I

M

 

D

İ

L

E

K

Ç

E

 

Ç

A

Ğ

4

M

Ü

Z

E

 

T

Ü

R

K

T

A

R

İ

H

K

U

R

U

M

U

5

M

E

R

İ

D

Y

E

N

 

A

L

M

A

N

Y

A

 

D

İ

L

6

E

T

N

O

G

R

A

F

Y

A

M

Ü

Z

E

S

İ

 

Y

Ü

Z

7

A

N

K

A

R

A

 

T

Ü

R

K

D

İ

L

K

U

R

U

M

U

8

E

K

V

A

T

O

R

 

P

A

R

A

L

E

L

 

A

S

Y

A

9

A

F

E

T

İ

N

A

N

 

Ö

L

Ç

E

K

 

K

A

D

E

Ş

10

K

I

R

K

 

2

6

 

3

6

 

4

2

 

4

5

 

K

U

Ş

11

K

U

T

U

P

 

Ç

Ö

L

 

N

İ

L

 

M

E

V

S

İ

M

12

K

A

R

A

S

A

L

 

A

K

D

E

N

İ

Z

 

A

Ğ

R

I

13

Z

E

U

G

M

A

 

T

R

U

V

A

 

K

Ü

L

T

E

P

E

14

H

A

T

T

U

Ş

A

Ş

 

Ç

A

T

A

L

H

Ö

Y

Ü

K

 

15

İ

L

K

Ç

A

Ğ

 

H

İ

T

İ

T

L

E

R

 

K

R

A

L

16

P

A

N

K

U

Ş

 

G

O

R

D

İ

O

N

 

M

İ

D

A

S

17

F

R

İ

G

L

E

R

 

L

İ

D

Y

A

L

I

L

A

R

 

V

18

İ

Y

O

N

L

A

R

 

T

U

Ş

P

A

 

K

E

S

İ

R

 

19

M

A

D

E

N

 

E

R

E

Ğ

L

İ

 

U

R

A

N

Y

U

M

20

Ç

A

Y

 

Z

E

Y

T

İ

N

 

A

Y

Ç

İ

Ç

E

Ğ

İ

 

21

İ

H

R

A

C

A

T

 

İ

T

H

A

L

A

T

 

Ü

Z

Ü

M

 

 

Tags
1 5 1