Cevaplar

2015-09-06T10:14:45+03:00
Orta Asya, geniş bir coğrafya olup bu coğrafya içinde tamamıyla Türk Cumhuriyeti sayabileceğimiz Cumhuriyetler, bağımsız konumda idare edilip Rusya Federasyonu içinde yer alan Cumhuriyetler ve yıllarca Türk nüfus ile iç içe yaşamış, içinde önemli ölçüde Türk barındıran Akraba Toplulukları bulunmaktadır. A- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ VE BU CUMHURİYETLERİN SOSYO-EKONOMİK YAPILARI      Rusya’nın dağılması ile birlikte Orta Asya’daki Türk varlığı ve Türk Cumhuriyetleri ortaya çıkmıştır. Bunların bazıları tam bağımsız, bazıları ise Rusya Federasyonu içerisinde Özerk Cumhuriyet şeklinde varlıklarını sürdürmektedirler. Bu Cumhuriyet ve Toplulukların sosyo-ekonomik yapıları şöylece belirtilebilir:             1- AZERBAYCAN        Azerbaycan, coğrafi ve tarihi bakımdan dünyanın önemli yerlerinden birinde yerleşmektedir. Tarihi şartlar ve zorunluluklar yüzünden ikiye bölünen Azerbaycan’ın Güney Azerbaycan denilen kısmı İran topraklarında bulunmaktadır.       Burada inceleyeceğimiz ve şu anda Azerbaycan Cumhuriyeti olarak varlık gösteren Kuzey Azerbaycan, 1917 Bolşevik İhtilalinden sonra 28.5.1918’de  bağımsız devleti olarak kurulmuşsa da bu bağımsızlık fazla uzun sürmemiş, 1 yıl 11 aylık süreden sonra 27.4.1920’de Kızılordu işgaline uğrayarak tekrar Rusya’ya dahil edilmiştir[2]. Yaklaşık 70 yıl Sovyetler Birliği içerisinde kalan Azerbaycan 28.5.1990 tarihinden sonra yeniden bağımsızlık mücadelesini başlatmış ve bağımsızlığını kazanmıştır.
0