Cevaplar

2012-12-12T16:09:16+02:00

ÖZET: Açık ocak madenciliğinde, patlatma kaynaklı yer sarsıntıları, patlatma yeri
civarındaki yerleşim birimleri için önemli riskler oluşturabilmektedir. Bu nedenle,
patlatmanın kaçınılmaz olduğu yerlerde, yer sarsıntısı ve hava şokundan kaynaklanan
çevre problemlerinin çözümü için atımların mutlaka kontrol altına alınması
gerekmektedir. Bu çalışmada, Eskişehir-Süpren Köyü civarındaki bir taş ocağında
yapılan patlatmaların kontrol altına alınabilmesi için, köy halkının da şikayetleri
doğrultusunda, patlatmalardan kaynaklanan yer sarsıntılarının ölçümü ve analizi
yapılmıştır. Ölçümler, White Seis II marka bir sismograf ile hem Süpren Köyü yönünde
hem de şantiyeye ait binaların bulunduğu yönde yapılmıştır. İstatistiksel olarak yapılan
değerlendirmeler sonucunda, ölçekli mesafeler ve maksimum parçacık hızları arasında
iyi korelasyonlu bir ilişki elde edilerek, tasarımlarda dikkate alınmış ve atımlar kontrol
altına alınmıştır.
ANAHTAR KELİMELER: Taş ocağı, Patlatma, Yer sarsıntısı, Hasar
THE ANALYSIS AND THE MEASUREMENT OF GROUND
VIBRATIONS INDUCED BY BLASTING IN A QUARRY
AT THE REGION OF ESKİŞEHİR-SÜPREN
ABSTRACT: In open pit mining, vibrations induced by blasting can bring important
risks to settlements around the blasting area. For this reason, if blasting operations are
unavoidable, shots must be taken under control to eliminate the environmental
problems arisen from ground vibrations and air blast. The aim of this study is to
measure and analyze the ground vibrations induced by blasting in the quarry near to
Süpren village located in the city of Eskişehir in order to take the shots under the
control. White Seis II seismograph was used for the measurement in the two direction.
First is in the direction of Supren Village and the other is in the direction of
sitebuildings. As a result of statistical evaluation, a good correlation has been obtained
between scaled distances and maximum particle velocities and shots have been taken
under control.
KEYWORDS: Quarry, Blasting, Ground Vibration, Damage.
I. GİRİŞ

1, 2
Osmangazi Üniv., Müh.-Mim. Fak., Maden Müh. Böl., 26480 Batı Meşelik, ESKİŞEHİR

1 1 1
2012-12-12T16:09:35+02:00
Ali'm armut yer misin
Dünyalarda bir misin
Odalarda saz çalan
Üvek gözlüm sen misin
Civan Ali'm gel

Ali'm Ali'm gül Ali'm
Gül dibine gel Ali'm
Gül dibine gelmezsen
Bir selam gönder Ali'm
Civan Ali'm gel

Ali'm gitme pazara
Uğratırlar nazara
Ali'm ölsün diyenler
Kendi girsin mezara
Civan Ali'm gel 
1 3 1