Cevaplar

2012-12-12T17:03:08+02:00

1.         10 km             =……………………… metredir.

 

2.         6 cm                =……………………… milimetredir

 

3.         5 m                  =……………………… kilometredir

 

4.         10 kg               =……………………… gramdır

 

5.         0,2 kg              =……………………… gramdır

 

6.         100 mm           =………………………  kilometredir

 

7.         200 mg            =……………………… kilogramdır

 

8.         10nm               =……………………… metredir

 

9.         10 mm             =……………………… santimetredir

 

10.       0,2 mm            =………………………kilometredir

 

 

B)        Aşağıda bazı birimlerin alt ve üst katları verilmiştir. Buna göre aynı büyüklükleri eşleştiriniz.

 

1 km

3600 s

10 m

10~9 m

1 mm

1000 cm

10 m2

1000 m

1 kg

1000 dm2

10g

103 g

1 h

60s

1 dk

10-12 m

1 pm

10000 mg

1 nm

10-3 m

 

C)        Aşağıda verilen nicelikleri vektörel ve skaler olmak üzere tablodaki yerlerine yerleştiriniz.

•   Kütle

•   Uzunluk

•   Kuvvet

•   Hız

•   Sıcaklık

•   Enerji

•   Zaman

•   Elektrik Akımı

•   Ağırlık

•   Hacim                                              '

 

Vektörel Büyüklük

Skaler Büyüklük

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D)        

15. Aşağıda verilen yargıların yanında

ki boşluklara yargının doğruluğuna göre D(Doğru) veya Y (Yanlış) harfi yerleştiriniz.

(.. ) 1. Fiziğin alt dalı olan optik, ışık ve ışık olaylarını inceler.

(.. ) 2. Maddelerin kristal yapısını inceleyen fizik dalı katıhal fiziğidir.

(.... ) 3. Isı ve ısının maddeler özerindeki etkisini inceleyen fizik dalı termodinamiktir.

(.. ) 4. Bir bilim adamı problemi tespit ettikten sonra kontrollü deneyler yapmalıdır.

(.. ) 5. Nitel gözlemler nicel gözlemlere göre daha kesin sonuçlar verirler.

(… ) 6. Bir bilim adamı ortaya koyduğu hipotezin doğruluğunu araştırmak için nitel ve nicel gözlemler yapmalıdır.

(… ) 7. Uzunluk, kütle, zaman fizikte kullanılan temel büyüklüklerdir.

(... ) 8. Bir cismin ağırlığını ölçmek için eşit kollu terazi kullanılır.

(... ) 9. Bir cismin boyunu ölçerken metalden yapılmış metre yerine tahtadan yapılmış metreyi kullanmak ölçümdeki hata riskini azaltır.

(... ) 10. Bir metre 100 desimetredir.

(... ) 11. 0,3 kilometre 30 metredir.

(... ) 12. 100 dekametre 1000 metredir.

(... ) 13. Fizikte vektörel büyüklükler tanımlanırken yön, doğrultu ve şiddet belirtilmelidir.

(... ) 14. iki vektörün büyüklükleri birbirine eşit ise bu vektörler birbirine eşittir.

(... ) 15. Ağırlık, vektörel bir büyüklüktür.

(... ) 16. Fizikte ağırlık birimi olarak kilogram kullanılır.

(... ) 17. SI birim sisteminde zaman birimi olarak saat (h) kullan

 

0