Cevaplar

2012-12-12T17:03:33+02:00

ax+by+c=0

ax+by=0

ax+c=0

by+c=0

1 5 1
2012-12-12T17:03:53+02:00

İki değişkenli bazı doğrusal denklem örnekleri:

-y+5=-5x+4x+3

== İki Boyutlu Doğrusal Denklemler ==

Aşağıdak formlar basit matematik bilgisiyle yazılabilecek 2 boyutlu doğrusal denklem örnekleridir. Burada büyük harfler sabitlerin  ve 'ler değişkenlerin yerine kullanılmıştır.

Genel form Hem A hem B'nin sıfıra eşit olmadığı durumalrda denklem genelde A ≥ 0 olacak şekilde yazılır. DenkleminKartezyen koordinat sistemi bir doğru belirtir. A sıfır olmadıkça denklem x eksenini değeri -C/A olan bir a noktasında keser, B sıfır olmadıkça denklem y eksenini değeri -C/B olan bir b noktasında keser. A/B ise denklemin eğimini (m'yi) verir.Standart form A ve B sıfır olmadıkça AB, ve C en büyük ortak çarpanı 1 olan tamsayılardan seçilir. Genelde A ≥ 0'dir. A sıfır olmadıkça denklem x eksenini değeri C/A olan bir a noktasında keser, B sıfır olmadıkça denklem y eksenini değeri C/B olan bir b noktasında keser. A/B ise denklemin eğimini (m'yi) verir.Eğim-kesim noktası formu
1 1 1