Cevaplar

2012-12-12T17:06:07+02:00

Coğrafi Keşiflerin Sonuçları: Yapılan bu keşifler sonucunda yeni ülkeler, medeniyetler, bitki ve hayvan çeşitlerinin varlığı öğrenildi. Avrupa ülkeleri yeni pazarlar buldu. Sömürge İmparatorlukları ortaya çıktı. Ticaret yollarının güzergahı değiştir. Akdeniz limanları önem kaybederken Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazanmaya başladı. Keşfedilen yerlere Avrupa’dan göçler oldu. Böylece Hristyanlık yayılma alanı buldu.

Coğrafi Keşifler, Avrupa’nın ekonomik yapısında büyük değişikliklere neden oldu. Değerli madenlerin yeni kıtalardan Avrupa’ya gelişiyle bu zamana kadar zenginlik ölçüsü olan toprak, yerini altın ve gümüşe bıraktı. Soylular eski imtiyazlarını kaybettiler. Ticaretle uğraşan burjuva sınıfı zenginleşti. Keşifleri destekleyen krallar güçlendi ve kilisenin etkisi azaldı. Coğrafi keşiflerin sonunda Avrupa’nın zenginleşmesi ile sanata ve bilime değer veren Mesen sınıfı oluştu. Kiliseye duyulan güven azaldı. Hristyan din adamları dünyanın düz olduğunu söylüyorlardı. Oysa Macellan’ın başladığı Del Kano’nun bitirdiği sefer sonrası dünyanın yuvarlak olduğu ispatlanmış oldu. Keşifler insanlar üzerinde merak, araştırma ve yeni şeyler keşfetme arzusu uyandırdı. Bu durum Avrupa’nın bilim, düşünce ve dini hayatında önemli değişikliklere yol açtı. Keşiflerden sonra, başta İtalya olmak üzere Avrupa’da düşünce ve kültür hareketleri başladı.

 

 

mümkünse en iyi yanıt olarak işaretleyebilir misin??

2 3 2
2012-12-12T17:06:49+02:00

v      Keşfedilen bölgelerdeki değerli eşya ve madenler Avrupa’ya taşındı. 0 zamana kadar “toprak” temel zenginlik kaynağı iken, bundan sonra “altın ve gü müş” temel zenginlik kaynağı oldu.

 

v      Burjuva sınıf ı güçlendi. Bu durum, Avrupa’nın siyasi ve sosyal yapısında değişikliklere neden oldu.

1 2 1