Cevaplar

2012-12-12T17:11:56+02:00

iş: onu sorusuna cevap verirsen bu bir iş fiili olur diğer adıda kılış fiilidir.

örnek: katlamak,içmek,giymek

oluş:kendiliğinden olan şeylere oluş fiili denir

örnek:sararmak,solmak,yeşermek,uzamak.

durum: herhangi bir durumu belirtir.

örnek: hırslanmak vb

 

1 1 1
En İyi Cevap!
2012-12-12T17:15:21+02:00

1. Kök ve Gövde 
2. Şahıs Ekleri 
3. Ek-fiil, Çekimi ve Görevleri

Filleri ve fiilden türemiş kelimeleri anlam ve yapı bakımından inceleyelim: 

A. FİİLDE HAREKET

Fiilde hareket, fiilin temel anlamını ifade eder.

Fiiller taşıdıkları temel anlamlara göre türlere ayrılırlar:

Fiilin temel anlamı harekettir. Hareketin anlam yönünden üç yönü vardır.  

1. İş ve Kılış Fiilleri

Öznenin iradesiyle, bir nesne üzerinde gerçekleşen, öznenin nesneyi etkilediğini ve o nesnenin de etkilendiğini gösteren fiillerdir.

Bu fiiller geçişlidir, yani nesne alarak kullanılırlar.

Zaten bu bakımdan iş ve kılış bildirirler. 

Örnek:Taşımak, yazmak, açmak, anlatmak, görmek, bilmek, silmek... 

2. Durum Fiilleri

Öznenin süreklilik gösteren bir durumunu anlatan fiillerdir.

Bu fiillerin bitmeleri için başka herhangi bir fiilin başlaması gerekir.

Durum fiillerinde özne durağan hâldedir.

Birçoğu, öznenin iradesi dışında gerçekleşir.

Bunlar genellikle geçişsizdir, yani çoğunlukla nesne almazlar.  

Örnek:Uyumak, uyanmak, ölmek, susmak, oturmak, yatmak, uzanmak... 

3. Oluş Fiilleri

Bunlar da bir nitelik değişikliği, yani bir durumdan başka bir duruma geçildiğini veya geçilmekte olduğunu bildirirler.

Gerçekleşmelerinde öznenin doğrudan etkisi yoktur.

Daha çok "kendiliğinden olma" söz konusudur.

Geçişsizdirler. 

Örnek:Solmak, büyümek, bayatlamak, yeşermek, uzamak...

1 5 1