Cevaplar

2012-12-12T17:48:00+02:00

pasif geçiş:enerji harcanmadan,çok yoğun ortamdan, az yoğuna geçiş vardır.enerji harcanmaz.cansız ortamda da gerçekleşebilir.

1-difüzyon
maddenin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama enerji harcamadan geçişidir.
difüzyon hızını etkileyen faktörler;
-yoğunluk farkı artarsa difüzyon hızı artar
-sıaklık artarsa difüzyon hızı azalır
-difüzyon yüzeyinin genişliği artarsa difüzyon hızı artar
-molekül büyüklüğü artarsa difüzyon hızı azalır.

2-kolaylaştırılmış difüzyon
hücre zarındaki taşıyıcı proteinler yardımıyla gerçekleşir.enerji harcanmaz

3-ozmos
suyun çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişidir(maddenin değil suyun arkadaşlar dikkat edin)suyun yarı geçirgen bir zardan geçmesidir.

4-osmatik basınç:
suyun çok yoğunm ortamdan az yoğun ortama geçişi sırasında yarı geçirgen zara uyguladığı basınçtır

5-hipertonik ortam:
çözünmüş madde yoğunluğu hücreden daha fazla olan ortamdır.su yoğunluğu azdır

6-hipotonik ortam:
çözünmüş madde yoğunluğu hücreden daha az olanortamdır.su yoğunluğu çoktur.

7-izotonik ortam:
çözünmüş madde ve su miktarı eşit olan ortamdır.

8-plazmoliz:
hücrenin hipertonik ortamdaki suyunu kaybetmesidir(hücre zarından itibaren küçülür kofulda küçülür)

9-deplazmoliz:
plazmolize uğrayan bir hücrenin hipertonik ortama konularak kaybettiği suyu geri almasıdır.

10-turgor:
deplazmoliz durumundaki bir hücrenin daha fazla su alarak şişmesidir kofulun daha fazla su almasıyla hücrenin dışına bir başınç uygulanır buna turgor basıncı denir
turgor;
-bitkinin dik durmasını ve dirençli olmasını sağlar
-stomaların açılıp kapanmasını sağlar
-nasti hareketllerinin kaynağıdır. ( nasti:küstüm otuna dokununca yaprakların kapanmasıdır)

11-diyaliz:çözünmüş madde ile birlikte bir miktar çözücününde hücre zarına girmesidir

0