Cevaplar

2012-12-12T17:52:51+02:00

Hamd, Alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Salâtü Selâm, Resûlullah’ın, Ehlinin, Sahabesinin ve de kıyamete kadar, onları dost edinenlerin üzerine olsun.

Müslüman toplumlar maalesef bir çok hastalıklara maruz kalmış, sahih islam akidesinden uzaklaşmayla baş gösteren gevşeklik kendini haramların mubahlar gibi yayılmasında da etkisini göstermiştir. Bunlardan biri, belki de en önemlilerinden biri de genel olarak toplumu, özellikle de gençliği tehdit eden uyuşturucu ve sigara bağımlılığıdır. Uluslararası Yahûdi siyonizm ağı sinsi emelleri uğruna; inançtan yoksun bir toplum oluşturabilmek için, eline geçirdiği medya, eğitim ve siyaset kurumlarını kullanarak Müslüman gençliğin yıkımı için büyük yatırımlar yapmaktadırlar,×Onlar yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar; Allah da bozguncuları sevmezØ (Mâide, 64). Böylece Müslümanların izzet ve üstünlük namına bir şeye sahip olmamalarını tasarlamaktadırlar. Ancak onlar hain emellerini sinsice yayarlarken Allah’ın da bir tuzağı olduğunu hesaba katmıyorlar elbette,

×...Onlar tuzak kurarlarken, Allah da onlara tuzak kuruyordu. Çünkü Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdırØ (Enfâl, 30).

İşte bu risalemizde artık çığırından çıkan ve bir mubah (!) haline gelen sigaranın; dini ve de sıhhi açıdan mahzurlarına değineceğiz inşâ’allah. Ümidimiz kardeşlerimizin bunu nasihat bâbından kabul edip önemsenmeyecek ölçüde bir problem haline gelen bu illete karşı gerekeni yapmalarıdır. Şüphesiz tevfik Allah’tandır.

*Kısaca, sigara;

4Yaklaşık m.1492 yılında bazı denizcilerin Amerika’yı keşfetmeleriyle bulunan tütünün, İslam topraklarındaki ilk varlığı da hicri onuncu asrın sonlarında muvafıktır. Nitekim bunun ilk ithalcileri de Hıristiyanlar olmuştur.

4Sigara başlıca; zehirli kurşun oksid (PbO3), kanser yapan maddeler, nikotin ve katran gibi haşereleri yok etmede kullanılan bazı maddeler, alkol vs. içermektedir.

4Bedene; kanser, ağız, dudak, dil ve bademcik hastalıkları, sindirim, solunum ve sinir sistemi, idrar yolları ve tenâsül sistemi üzerine olumsuz etkiler gibi birçok zararı olup değişik hastalıklara sebebiyet vermekle beraber ekonomik zararlara da hâizdir. Bazı zamanlar yangınlara yol açar, çevre kirliliği ve ümmetin zararına mâl olacak pek çok müsibete yol açmaktadır.

0