Cevaplar

2012-12-12T18:05:07+02:00

Bitkiler ve cicekler Calisma sorulari

fen ve teknoloji bitkiler ve çiçekler calisma sorulari

1. Bitkinin üreme organı hangisidir? 
A ) Kök B ) Çiçek 
C ) Gövde D ) Yaprak 

2. Yaprakları koparılan bir bitkide aşağıdaki- 
lerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez? 
A ) Dallar uzar 
B ) Oksijen üretilmez 
C ) Topraktan su alımı durur
D ) Çiçekleri dökülür 

3. Yeşil bitkiler aşağıdakilerden hangisini bu- 
Lundukları ortamdan alırlar? 
A ) Nişasta B ) Protein
C ) Madense tuz D ) Karbonhidrat 

4. Aşağıdakilerden hangisi değişikliğe uğramış 
gövde bulundurur? 
A ) Pancar B ) Patates 
C ) Ayçeçeği D ) Havuç 

5. Çift çeneklilerde kök ve gövde nasıldır? 
A ) Saçak kök – odunsu gövde 
B ) Kazık kök – otsu gövde 
C ) Saçak kök – otsu gövde 
D ) Kazık kök – odunsu gövde

6. Çiçekli bitkilerde tohumun oluşması hangi 
olay sonucu olur? 
A ) Döllenme 
B ) Üreme 
C ) Tozlaşma 
D ) Çimlenme 

7. Meyve bitkinin hangi kısmında oluşur? 
A ) Tohum 
B) Çanak yaprak 
C ) Erkek organ 
D ) Yumurtalık 

8. Bitki yapraklarının birbirlerini örtmeyecek 
şekilde dala sıralanışının sebebi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 
A ) Tüm yaprakların görülebilmesi.
B ) Işıktan yararlanabilmesi.
C ) Terleme yapabilmesi
D ) Kolayca hareket edebilmesi.

9. Bitkiler gece aşağıdakilerden hangisini 
yapamaz? 
A ) Fotosentez B ) Büyüme
C ) Terleme D ) Solunum

10. Aşağıdakilerden hangisi saçak köklü 
bitkidir?
A ) Mısır B ) Fasülye
C ) Papatya D ) Bamya

11. Loş yerde yeşil bitkigüneşli pencere önüne 
konulursa hangilerinin olması beklenir?

I. Klorofil artması 
II. Işığa yönelmesi 
III. Fotosentezin yavaşlaması
A ) Yalnız I B ) I – II
C ) II – III D ) I – II – III

12. Kökün ucundaki emici tüylerin görevi 
aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Bitkiyi toprağa bağlar.
B ) Kökün uzamasını ve kalınlaşmasını sağlar.
C ) Topraktaki su ve suda erimiş maddeleri alır.
D ) Gelişerek başka kökleri meydana 
getirir. 

13. İçerisinde polen bulunan kesecikler çiçeğin 
hangi kısmında yer alır? 
A ) Dişicik borusunda
B ) Dişicik tepesinde
C ) Başçıkta
D ) İpçikte

14. Bitki yapraklarının birbirlerini örtmeyecek 
şekilde dala sıralanışının sebebi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 
A ) Tüm yaprakların görülebilmesi.
B ) Işıktan yararlanabilmesi.
C ) Terleme yapabilmesi
D ) Kolayca hareket edebilmesi.

15. Bitkiler gece aşağıdakilerden hangisini 
yapamaz? 
A ) Fotosentez B ) Büyüme
C ) Terleme D ) Solunum

16. Aşağıdakilerden hangisi saçak köklü 
bitkidir?
A ) Mısır B ) Fasülye
C ) Papatya D ) Bamya

17. Loş yerde yeşil bitkigüneşli pencere önüne 
konulursa hangilerinin olması beklenir?
I. Klorofil artması 
II. Işığa yönelmesi 
III. Fotosentezin yavaşlaması
A ) Yalnız I B ) I – II
C ) II – III D ) I – II – III

18. Kökün ucundaki emici tüylerin görevi 
aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Bitkiyi toprağa bağlar.
B ) Kökün uzamasını ve kalınlaşmasını sağlar.
C ) Topraktaki su ve suda erimiş maddeleri alır.
D ) Gelişerek başka kökleri meydana 
getirir. 

19. İçerisinde polen bulunan kesecikler çiçeğin 
hangi kısmında yer alır? 
A ) Dişicik borusunda
B ) Dişicik tepesinde
C ) Başçıkta
D ) İpçikte

20. Bitkinin boyca uzamasını sağlayan kısım 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A ) Çiçek tomurcuğu 
B ) Gövde tomurcuğu 
C ) Tepe tomurcuğu 
D ) Yan tomurcuk 

21. I. Kabak 
II. Kavun 
III. Salatalık 
Yukarıda verilen bitkilerin üçününde 
gövde çeşidi hangisidir? 
A ) Sarınıcı gövde 
B ) Sürünücü gövde
C ) Odunsu gövde
D ) Yumru gövde

22. I. Su 
II. Oksijen 
III. Isı
Çimlenen tohumda yukarıdakilerden 
hangisine ihtiyaç duyulur?

A ) Yalnız I B ) I – II
C ) II – III D ) I – II – III
27 3 27