Cevaplar

2015-12-27T15:20:29+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Gelişmiş ülkelerin özellikleri

1. Sanayi ürünleri ihraç edilir.
2. Ürün değeri yüksektir.
3. Nüfusun artış hızı düşüktür.
4. Nüfusun önemli kısmı hizmet sektöründe çalışır.
5. Okur yazar oranı fazladır.
6. Ortalama yaşam süresi uzundur.
7. Kişi başına düşen gelir yüksektir.
8. Suç işleme yüzdesi düşüktür.
9. Adalet sistemi tatminkardır.
10. Ülke dünyada söz sahibi olur.
11. Başka ülkelere beyin göçü düşük düzeydedir ya da hiç yoktur.
12. Enerji tüketimi fazladır.
13. Devlet sosyalleşmiştir.
14. Enflasyon tüketimi fazladır.

Gelişmemiş olan ülkelerin özellikleri

1. İhraç malları genelde tarım ürünleridir.
2. Sanayileşme sınırlı veya yavaştır.
3. Beslenme yetersizdir.
4. Nüfus artış hızı fazladır.
5. Hastalık ve çocuk ölüm oranları fazladır.
6. Ortalama yaşam süresi kısadır.
7. Yaşam standardı düşüktür.
8. Enerji tüketimi azdır.
9. Ürün değeri düşüktür.
10. Doğal kaynaklar bakımından zengin olsa da bunları kullanma gücü azdır.
11. Uluslararası alanda söz sahibi değildir.
12. Başka ülkelere beyin göçü fazladır.
13. Kişi başına düşen gelir azdır.
14. Enflasyon oranı yüksektir.
15. Dış borcu fazladır.
16. Okuryazar oranı azdır.
3 4 3