Cevaplar

2012-12-12T19:10:11+02:00

HİSTOGRAM OLUŞTURULURKEN


* Verileri gruplamak için önce grup genişliğini belirleyin.
* Açıklık, grup sayısına bölünür. Bulunan sayıya en yakın tek tamsayı genişlik olarak alınır.
* Grafikte uygun ölçekler kullanılır. Tabloya başlık yazılır.
* Grafiğe başlık yazılır ve eksenler isimlendirilir.
* Grafiğin başlangıcında hiç veri olmaması nedeniyle yanlış yorumlara meydan vermemek için yatay eksende “zik zak” kullanılabilir. Örnek: •Bir Hastanenin Acil Servisine 1990 yılı ile 2007 yılları arasında trafik kazası nedeniyle başvuranların listesi aşağıdaki gibidir. YILLAR VAKA SAYISI 1990 65 1991 75 1992 60 1993 52 1994 42 1995 52 1996 50 1997 84 1998 52 1999 51 2000 53 2001 55 2002 56 2003 42 2004 32 2005 30 2006 25 2007 20
   

Çözüm: Bu verileri grafikle gösterelim. Önce verileri gruplandıralım. Her guruba kaç kişi girdiğini hesaplamalıyız.

Veri Açıklığı = En Büyük Değer – En Küçük Değer 
Veri Açıklığı = 2007 – 1990 = 17 
Verileri 6 Gruba ayıralım
Grup Genişliği = Veri Açıklığı/İstenen grup sayısı
Grup Genişliği = 17/6 = 2,83 = 3 alınır.
Şimdi tablo yapıp grupları belirleyelim. YILLAR VAKA SAYISI 1990-1992 200 1993-1995 146 1996-1998 186 1999-2001 159 2002-2004 130 2005-2007 75

 

0