Cevaplar

2012-12-12T19:05:50+02:00

atomun en güçlü silah olduğunu düşünmüşlerdir.

2 2 2
2012-12-12T19:13:03+02:00

john dalton Atom Teorisi
Dalton'un atom teorisinin beş ana noktası vardı: 
Elementler, atom denen küçük parçacıklardan oluşmuştur 
Herhangi bir elementin tüm atomları birbirinin aynıdır 
Bir elementin atomları, başka bir elementin atomlarından farklıdır 
Bir elementin atomları, başka bir elementin atomlarıyla birleşerek bileşikler oluşturabilir. Herhangi bir bileşik, farklı elementlerinden hep aynı oranda içerir. 
Atomlar kimyasal bir süreç ile üretilemez, daha küçük parçalara bölünemez ve yok edilemez. Kimyasal reaksiyonlar sadece atomların birbirleriyle nasıl gruplandıklarını değiştirir. 
Ne yazık ki, bunların dışında bir madde daha vardı ve bu madde teorinin kabul görmesini yıllarca engelledi.

Atomlar birleştiğinde aksine bir sebep yoksa hep bire bir bileşikler oluştururlar Daltonun bu maddeyi destekleyecek kanıtı yoktu ve bu madde yüzünden suyun formülünün OH ve amonyumunkinin NH olduğunu düşünüyordu. Deneysel veriler bu durumla uyuşmadığından teorisi yıllarca kabul görmedi.

Dalton'un atom teorisine ait maddelerden ikisi dışında hepsi reaksiyon sayılmazlar. Ayrıca "Herhangi bir elementin tüm atomları birbirinin aynıdır" maddesi de elementlerin farklı izotoplarının olması tarafından çürütülmektedir. İzotopların proton sayısı aynıdır fakat nötron sayıları farklıdır.

Marie Curie'nin atom hakkındaki görüşleri
1896 yılında öğretmenlik diplomasını aldıktan sonra 1897'de daha önce Henri Becquerel'in duyurduğu uranyum tuzlarının yaydığı sonraları radyoaktivite olarak adlandırılacak ışın üzerine detaylı araştırmalara başladı. 1898 başlarında çalışmalarına hız veren Marie toryumun da bu ışınları yaydığını fark etti.
Temmuz 1898'de Curie yeni radyoaktif bir element olan ve uranyumun radyoaktif bozunmasından ortaya çıkan polonyumu bulduklarını duyurdu. (İsmini Marie'nin vatanı Polonya'dan esinlenerek koydular). Eylül 1898'de Fransız kimyacı Eugene Demarchay'ın spektroskopi yöntemi ile tanımlanmasına yardım ettiği doğal radyoaktif element radyumu duyurdu.
Yaptığı çalışma bir elementin radyoaktif işlemlerden sonra başka bir elemente dönüşebileceğini gösteriyordu

Henri Becquerel’in atom hakkındaki görüşleri nedir?

1896 yılında, Fransız bilgini Henri Becquerel (1852 – 1908) doğal
radyoaktivite keşfetti 1903 yılında Nobel Fizik Armağanı’nı kazanan bu bilgin,uranyumun yaydığı ışınımları dikkate çekerek, bunun radyoaktivite olduğunu belirtmişti.

1 5 1