Cevaplar

2012-12-12T18:39:42+02:00

aklaşık 15.000 Çiftçi ailesinin bulunduğu İlimizde nüfusunun % 30’ u kırsalda yaşamaktadır . İşletmelerin arazi varlıkları 5–50 dekar arasında değişmektedir. 50 dekar ve üzere tarımsal araziye sahip işletmeler oldukça azdır. Kırsal alandaki nüfus hareketli olup büyük bir çoğunluğunun birinci geçim kaynakları tarım dışındadır. Kırsaldaki nüfusun büyük kısmını Kar-Demir emeklileri oluşturmakta, bir kısmını ise Kar-Demir de fiilen çalışanlar oluşturmakta, kalan çok küçük bir kesim zirai faaliyetler sonucu geçimini temin eden gurubu oluşturmaktadır. Uzun yıllardan beri süren bu durum; kırsaldaki insanımızın tarımsal faaliyetleri aile ihtiyaçları için veya hobi olarak sürdürmesine neden olmuştur. Amatörce yapılan bu faaliyetler sonucunda da tarım İlimizde geri kalmıştır. İl Müdürlüğümüzün bütün çabası yapılan örnek projeler modern tarım teknikleri ve eğitim faaliyetleri ile tarımın alternatif ekonomik faaliyet olabileceğini,İlimizdeki çiftçilerimize anlatabilmektir.

Başta hububat olmak üzere, baklagil, yem bitkileri, sebze ve meyve tarımı genel ürün desenini oluşturmaktadır. Arazilerin engebeli ve parçalı olması makineli tarımı engellemektedir. Yetiştiricilikte ilk sırayı alan hububat ile yem bitkileri tarımında ekim, serpme ekim yöntemi ile yapılmaktadır. Birim alana fazla ve üniform olmayan tohum atılmasına sebep veren bu yöntemin önüne geçe bilmek amacıyla İlimize 5 adet hububat ve pnomatik ekim mibzeri alınmıştır. Özellikle mibzerlerin çalışmasına izin veren düz alanların yoğun olduğu Eskipazar İlçemizde çiftçilerimiz, sıraya ekim yöntemini uygulamaya başlamışlardır.

0
2012-12-12T18:40:38+02:00

kütüphane haftası, konser

0