Cevaplar

2012-12-12T18:43:35+02:00

-1-Doğal denge nedir?
Yeryüzünde birçok canlı yşamını sürdürür.Bu canlılar beslenme,barınma ihtiyaclarını bu doğadan karşılarlar.Doğada canlılar ve cansızların sürekli etkileşimlerine doğal denge denir.
S-2-Canlılar arasında doğayı en cok etkileyen ve ona zarar veren nedir?Etkilerini ve zararlarını bır örnekle açıklayınız.
Doğaya en çok zarar veren şey insan dır.Örneğin;ormanlar,tarla açmak,bina yapmak amacıyla veya yangınlarla yok ediliyor.
S-3-Hepimize büyük yararlar sağlayan doğal çevremize karşı görevlerimiz nelerdir?
Hepimize büyük yararlar sağlayan doğal çevremize karşı görevimiz onu yok etmek değil,onu korumak,geliştirmek ve verimlileştırmektir.Bunu da ancak doğal kaynaklarımızı bilinçli kullanarak gerçekleştiririz.
S-4-Hayatımızı sürdürmek için nelerden faydalanırız?Bunlar biter mi,bitmez mi açıklayınız.
Yaşamımızı sürdürmek için doğal kaynaklardan yararlanırız.Hava,su,toprak,bi tki örtüsü,madenler ve hayvanlar doğal kaynaklarımızı oluşturur.Bitmeyecekmiş gibi görünen bu kaynaklar,insanların bilinçsizce davranışısonucu hızla azalmaktadır.Oysa görevimiz bunları yok etmek değil,korumaktır.
S-5-Doal kaynaklardan havanın kirletilmesi ve tüketilmesi ile neler olabileceğini açıklayınız.
Bitkiler ve hayvanlar yaşamları için gerekli oksijeni havadan alırlar.Havanın çeşitli şekillerde kirletilmesi ,bu kirliliğin yağmur suları ile yeryüzüne inerek akarsu,yer altı suları ve topra ğa karışması,orada yaşayan canlıları olumsuz yönde etkiler.Onların türlerinin azalmasına veya yok olmasına neden olur.Çünkü doğadaki canlıların zenginliği sağlıklı bir çevrenin var olmasına bağlıdır.
S-6-Doğal kaynaklardan suyun kirletilmesi ve tüketilmesi ile neler olabileceğini yazınız.
Su , sağlıklı bir hayatın devamı için,canlıların ihtiyaç duyduğu bir kaynaktır.Dünya'nın dörtte üçü sudur.Canlılar bir çok alnda sudan yararlanır.Bu yüzden canlı yaşamında suyun önemi büyüktür.Ancak insanlar yıllarca deniz,göl ve akarsularımızı kirletmiştir.Su hayatımız için önemli olduğundan suyun kirletilmesine engel olmalıyız.Fabrikalardan çıkan tüm atıklar denizlere akıtılıyor.Burada dikkat edilmesi gereken konu suyun yeterince kullanılması ve çevrenin kirletilmemesidir.
S-7-Doğal kaynaklardan ormanların tükatilmesi ile neler olabileceğini açıklayınız.
Aynı şekilde doğal kaynaklarımızdan olan ormanlarında sayılamayacak kadar bir çok yararı vardır.Ormanlardan gelecek kuşaklarında yararlanması için ormanları korumalıyız.Artan nüfusla ormanlar bilinçsizce tüketilmektedir.Bu da doğayı felâkete sürükler.
S-8-Doğal kaynaklarımızdanyer altı kaymnaklarının tüketilmesi ile neler olabileceğini açıklayınız.
Yer altı kaynaklarımızın biliçsizce kullanımı sayesinde bu kaynak iyice azalmaktadır.Yapılan araştırmalara göre petrol,kömür ve doğal gaz gibi önemli madenlerde yeni yataklar bulumazsa kısa bir zamanda tükeneceği belirtilmektedir.Bu yüzden yer altı kaynaklarımızı bilinçli kullanmalı,onları korumalıyız.

12 4 12