Yukarıda, bazı organeller görevlerini anlatmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu organellerden biri değildir?

A) Mitokondri B) Kloroplast

C) Ribozom D) Lizozom

AŞAĞIDAKİ NOKTALI YERLERİ UYGUN KELİMELER İLE DOLDURUNUZ.

………….. organeli ,hücrede protein sentezler. Hücrede salgı maddelerinin üretilip depolanmasında ………… görevlidir. …………… organeli , hücre içi sindirimde görevlidir. Bakteriler,mavi yeşil algler …………. hücre tipine sahiptirler. Hücre; zar,………… ve ………… olmak üzere üç kısımdan oluşur.

AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN DOĞRU OLANLARININ ÖNÜNE (D),YANLIŞ OLANLARIN ÖNÜNE (Y) HARFİ YAZINIZ.

( ) 1. Sitoplazma, hücrenin yönetim merkezidir.

( ) 2. Hücre duvarı,hayvan ve bitki hücrelerinde ortak olarak bulunur.

( ) 3. Sentrozom ,hücre bölünmesi sırasında görev alır.

( ) 4. Pankreas birden fazla dokunun bir araya gelerek oluşturduğu organdır.
ilk soruda fotosenzezde besin üretirim hücre içi sindirim yaparım hücrenin enrji gereksinimini karşılaşırım yazıyor lütfen doğru cevap verin

1

Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-12T20:19:34+02:00

1.c

ribozom

golgi aygıtı

_

stoplazma ve çekirdek

yalnış

doğru

doğru

_

1 5 1