Cevaplar

2012-12-12T19:01:37+02:00

Cevap: Septet


Oda Müziği Toplulukları

Klasik Batı müziği türlerini seslendirmek üzere oluşturulan topluluklardır. Bu topluluklar en az iki, en çok on çalgı ile oluşturulur. Oda müziği topluluğundan bazıları şöyle sıralanabilir:

    * İkili (düo):Keman-piyano, obua-flüt, gibi bir ezgi ve bir eşlik çalgısıyla oluşturlur.
    * Üçlü (trio):Keman-viyola, viyolonsel vb. çalgıla oluşturulur.
    * Dörtlü (kuartet):İki keman, viyola, viyolonsel, vb. çalgılarla oluşturulur. 
Bu toplulukları yaylı çalgılar dörtlüsü de denir.5 4 5
2012-12-12T21:06:44+02:00

oda  müziği  toplulukları  

3 3 3