Cevaplar

2012-12-12T19:13:37+02:00
KADERLE İLİŞKİLİ BAZI KAVRAMLAR  

 

S-1-Kaderle ilişkili olan kavramlar nelerdir?

1-Ecel ve Ömür    2-Rızık    3-Afet       4-Sağlık hastalık   5-Başarı/Başarısızlık  6-Tevekkül 7-Hayır şer

 

      Her şeyi bilen(Alim),yaptığı her işi hikmetle yapan(Hakim) ve yarattığı her varlığı belli özelliklerle donatan güçlü ve kudret sahibi(Kadir) olan Allah,Kullarını bazen nimetlerle bazen de sıkıntılarla karşı karşıya getirerek imtihan eder.

       Dini inanç konusu boşluk kabul etmez;eğer insanlara doğru ve yeterli gerekli bilgi öğretilmezse ;O zaman insanlar yanlış ,eksik dini bilgiyi bir yerlerden bulma ihtiyacı hissediyorlar ,bunun sonunda ise:Kader konusunda yanlış anlayışlar yaygınlaşmış,bilimsel alanda geri kalınmış,İnsanlar acı ve sıkıntılar çekmiş,İnançlı insanların kanları akıtılmıştır.Kader Konusunun iyi öğrenilmemesinin zararı sadece kişiye değildir,Önemli konumlarda bulunan insanların ve halkın yanlış bilgiye sahip olması tüm toplumu etkiler. Sonra İnsanın Allah la olan bağını zayıflatır.Kader konusunun doğru anlaşılması bizleri:sorgulayıcı,bilinçli,özgüven sahibi ve üretken kılacaktır.Örnek:Şam bölgesinde veba salgın hastalığı çıkmış ve insanları öldürüyormuş,Oraya gitmek isteyen insanlar ,Hz Ömer’e”Neden Şam ‘a gitmiyorsunuz Allah in kaderinden mi kaçıyorsunuz?dediklerinde,Allah in kaderinden gene Allah in kaderine gidiyoruz”demiştir.Yani kader ,İnsanın kendini bilerek ateşe atması değil;Allah in O na verdiği Aklı son sınırına kadar kullandıktan sonra gerisini Allah a bırakmaktır.

                                               1-Ecel ve Ömür:  

         Ecel :Ömrün bitmesi;Ömür,İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen süredir.İnsanın ecelini ve ömrünü belirleyen Allah olduğu için İnsanın bu konuda seçim hakkı yoktur.Bu da gösteriyor ki Eceli ve ömrü belirleyen sonsuz ve hep var olacaktır(Baki)

  S-1-Allah neden kötülük yapanları hemen cezalandırmıyor?Böyle yapsaydı neler olurdu?                         .         45- Eğer“Allah, insanların davranışlarının cezasını hemen verseydi yeryüzünde hiçbir canlı yaratık bırakmazdı. Fakat O, onları belirli bir sürenin sonuna kadar erteliyor. Söz konusu süreleri dolunca, kuşku yok ki, Allah kullarının durumunu görmektedir.”(Fatır suresi): İnsanlar, yüce Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük ediyorlarYeryüzünü kötülüklere ve kargaşaya boğuyorlar. Zalimlikleri ve azgınlıkları ayyuka çıkıyor.Ama Allah hoşgörülüdür, yumuşak tutumludur, insanların hak ettikleri cezaları anındavermiyor. Fertleri, bireysel ömürlerinin sonuna kadar erteliyor. Çalışma ve kazanma süresi sona ererek hesaplaşma ve çalışmaların karşılıklarını belirleme anı gelip. Allah'ın kullarının durumlarını görmesi, hesaplarının amellerine ve kazançlarına göre titizlikle yapılacağının garantisidir. Küçük-büyük hiçbir şey ne lehlerine ve ne de aleyhlerine olarak gözden kaçırılmaz.

  S-2-Kader konusunda ne gibi yanlış anlayışlar bulunmaktadır?

           Hastalıklar ve sorunlar karşısında  gerekli sebeplere başvurmayarak “Ne yapalım bu benim kaderimmiş”Demek ,İslam dininin kader anlayışına tamamen terstir.(“Allah aklını kullanmayanları pisliğe sokar” yunus suresi 100-“Allah çaresiz hastalık yaratmamıştır”Hz.Muhammed s.a.v) Açlık sınırında yaşayan insanları ,Allah in taktirine bağlamak,Bazı bölgelerdeki kızların -babalarının İslamı bilmediklerinden/Öğretim yollarının kapalı olduğundan –Küçük yaşta ve zor şartlarda evlendirilmeleri ve intihar etmeleri kader olmayıp bu konuda yazar çizer ve makam sahiplerinin gereğini yapmamalarıdır.Çünkü:İslam dininin özüne baktığımızda bu yapılanları hiçbir zaman emretmediği gibi;bunları yok etmek için geldiği bilinmektedir.(Bu olaylar,Kızları toprağa gömmenin çağdaş şeklidir) (Gereği:İyi bir dini eğitim)Bunu yapmayıp bunu kadere yüklemek kendi sorumluluğumuzu Kader yüklemek yanlıştır.Hem dini bilmiyoruz,Hem uygulamıyoruz,Hem okumalarına karşı çıkıyoruz(Babaları töre gereği-diğerleri de güçleri gereği)sonra ortaya çıkan bu tablonun üzerine kader,İslam yazmaya kalkışıyoruz.Burada olduğu gibi İslam dininden uzak davranışlar içinde olmamız herkese kötülük olarak yansıyor ve onun merhamet-şefkatinden herkesi mahrum bırakıyor.

           İslam dinine göre İnsanlar Fakirliğe varlık içinde yokluk çekmeye razı olmak yerine verilen aklın gereğini yaparak,çalışarak durumlarını iyileştirmelidirler.Yoksulluğu,tembelliği,israfın sonrasındaki durumu,çevreye atılan pislikleri,hortumculuğu,kapkaççıları ve yaptıklarını,toplumdaki açları ,bazılarının deveyi hamuduyla götürmesini ve gene de toplumu elindeki gereçlerle etkilemesini,(Hortumculuk yapamaması ,gücünü başkalarına kaptırmaya başlaması ve bunu geri almak için .irt…… vs farklı kandırma yollarını sunması)kader değildir.Çünkü;Kader bizim elimizin ulaşamadığı şeylerdir.

5 4 5
2012-12-12T20:00:43+02:00

Doğal afetler herzaman olmasada coğrafi özellik ve yapılarla doğrudan bağlantılıdırlar. Coğrafi özellikler doğal afetleri azaltıcı veya engelleyeci rol oynayabilir.

0