Cevaplar

2012-12-12T19:21:23+02:00

 

Trablusgarp Savaşı (Özet)

Trablusgarp Savaşı
     İtalya X  Osmanlı
  1911-12 yılları arasında Osmanlı ile İtalya arasında geçen bir savaştır.
  Nedenleri?
 Trablusgarp savaşı İtalya'nın sömürge arayışları nedeniyle çıkmıştır.
 Bu bölge İtalya'ya yakın olduğundan İtalya'ya ulaşımda kolaylık sağlayacaktır.
   Osmanlı'nın karşılaştığı zorluklar
 Osmanlının toprakları ile Trablugarp bölgesi arasındaki Mısır o zaman İngiltere'nin yönetiminde bulunuyordu.İngiltere bu savaşta bağımsız olarak göründü.Fakat bunu Osmanlının Trablusgarpa yardım göndermesini engellemek amacıyla yapmıştır.Mustafa Kemal Atatürk İngiltere'den tüccar kılığında "Şerif" takma adıyla  Trablugarpa ulaştı.Burda Türk direnişini başlattı.
  İtalyanlar Türk direnişi karşısında başarısızlığa uğradı.Ancak o sırada Karadağ Osmanlı'ya savaş açarak Balkan Savaşını Başlattı.Böylece Osmanlı ekonomik nedenlerle Trablusgarpı Uşi Antlaşması ile İtalya'ya bırakmak zorunda kaldı.

Çanakkale Savaşının Önemi Kısaca Özeti

Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir. 

İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti konumundaki İstanbul'u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya'yla güvenli bir tarımsal ve askeri ticaret yolu açmak, Alman müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'na girmişlerdir. Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Savaş sonucundan iki taraf da çok ağır kayıplar vermiştir.

Birinci Dünya Savaşı içinde, tarihin en kanlı muharebelerinin cereyan ettiği bölümü olarak bilinir. Bu savaşlar Türk Milleti'nin sayısız zafer, şan ve şerefle dolu tarihinin en parlak sayfasıdır. Türk Milleti'nin geçit vermediği deniz ve kara savaşlarının ardından 1. Dünya Savaşı uzamış ve düşman kuvvetlerinin bir günde zafere ulaşma ümidi yok olmuştur. Eğer, kaharaman Türk Askerimiz canını keskin kurşunlara siper etmeseydi, İstanbul işgal edilir ve vatan istilaya uğrardı. Türkiye'nin dört bir yannından gelen Mehmetçiklerimiz Çanakkale’de destan yazmışlardır.


Çanakkale Muharebeleri, dünya tarihinde ender rastlanan deniz ve kara savaşlarından biridir. Siyasî açıdan, birçok emelin, ihtirasın, idealin düğümlendiği; askerî açıdan, insan gücünün, azminin, inancının yanısıra, âlet, edevat ve teçhizatının yeterince denge kuramadığı; vatanını savunanlarla istilâya gelenlerin birbirlerini boğazlamak, yok etmek üzere yarım milyonun üzerinde insanın hayatlarını kaybettiği veya sakat kaldığı ve sonuçları itibariyle de, geçmişte olduğu gibi, birçok yanlış hesabın suya düştüğü bir savaştır.

0