Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-12T19:29:07+02:00

: C = {z, t} ve D = {3, t, z} kümeleri veriliyor. C ∪D ve D∪C kümelerini bulup karşılaştıralım.

Çözüm: C ve D’nin ortak elemanları vardır. Bu elemanlar birleşim kümesine yalnız bir kez yazılmalıdır. O hâlde;

 

C ∪ D = {z, t} ∪ {3, t, z} = {z, t, 3} olur.

D ∪ C = {3, t, z} ∪ {z, t} = {3, t, z} olur.

Buradan, C ∪ D = D ∪ C olduğu görülür.


Aşağıdaki şemayı ve birleşim işlemini inceleyelim:

 

Çözüm: B ∪ (C ∪ D)= {2, 3, 4} ∪ ({1, 2, 5} ∪ {5, 6})

= {2, 3, 4} ∪ {1, 2, 5, 6}

= {2, 3, 4, 1, 5, 6} olur.

(B ∪ C) ∪ D= ({2, 3, 4} ∪ {1, 2, 5}) ∪ {5, 6}

= {1, 2, 3, 4, 5} ∪ {5, 6}

= {1, 2, 3, 4, 5, 6} olur. Buradan,

B ∪ (C ∪ D)= (B ∪ C) ∪ D olduğu görülür.

 

1 5 1
2012-12-12T19:32:12+02:00

1_) Karadeniz sözcüğündeki harflerden bir küme oluşturulursa bu kümenin eleman sayısı kaçtır?

2_){1,2,{4,5},6,8} kümesinin eleman sayısı?

3_) “32 kişilik bir sınıftan matematik kursuna katılanların sayısı 12, Türkçe kursuna katılanların sayısı 15 ve her iki kursa katılanların sayısı 6 dır.” Bu verilenlere göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yalnız matematik kursuna katılanların sayısı 6 dır.
B) Matematik veya Türkçe kurslarına katılanların sayısı 21 dir.
C) Yalnız Türkçe kursuna katılanların sayısı 9 dur.
D) Her iki kursa da katılmayanların sayısı 12 dir.

4_) Aşağıdakilerden hangisi bir küme belirtmez?
A) Sınıfımızdaki bazı öğrenciler 
B) Yaz mevsiminin ayları 
C) 4 ayaklı tavuklar
D) Sınıfımızdaki gözlüklü öğrenciler

5_) Aşağıdaki kümelerden hangisinin elemanı en
fazladır?
A) {1 ile 13 arasındaki doğal sayılar}
B) {3 ile 12 arasındaki doğal sayılar}
C) {5 ile 41 arasındaki 4 ün katları olan doğal sayılar}
D) {2 ile 26 arasındaki 3 ün katları olan doğal sayılar}

1 1 1