Cevaplar

2012-12-12T19:28:23+02:00

manzum yazı demek şiirler demek onu düz yazıya araya noktlama iş. koyarayk bir iki kelime ekleyerek yapazrız

1 1 1
2012-12-12T19:28:45+02:00

Manzum Yazı (Şiir)

1-Dizelerden oluşur.

2-Her dize bir ses ve ahenk bütünlüğüdür. Yargı bildirmeyebilir.                                          .

3- Beyit ya da kıta gibi bölümlerden oluşur.   .

4-Her dize büyük harfle başlar.                     

5-Dize sonlarında ses benzerliği aranır         

6-Ezberlenmesi kolaydır.                                .

7-Devrik de olabilir                                         

   Yüklem+Özn+Tüml.                                         

    Tüml.+Yük.+Özn.

 

 

Düz yazı

1-Cümlelerden oluşur.

2-Her cümle bir anlam bütünlüğü taşır.

3-Paragraflardan oluşur

4-Cümle başları ve özel adlar büyük harfle başlar.

5-Cümle sonlarında ses   benzerliği aranmaz.

6-Ezberlenmesi zordur

7- Genellikle kurallıdır.  Özn.+Tüml.+Yüklem

1 1 1