(I) Kocaman gökyüzünün altında küçücüktü şalvarlı, yaşmaklı kadın. (II) Bükülmüş beline bakılırsa oldukça yaşlıydı. (III) Başının üzerindeki bulut kümesi ve kıvrıla- rak giden yol… (IV) Yaşlı kadın, içinden geçtiği bu gü- zelliği fark etmiş miydi acaba? (V) Yolun, belki her gün adımladığı kıyısından geçiyordu o. (VI) Sonbaharın renkleri içinde bir küçük lekeydi, yürüyüp gitti. S Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisin- de, belirtili ad tamlamasının tamlayanı sıfat almıştır?

1

Cevaplar

2012-12-12T19:44:23+02:00

V. olması lazım. yalnız tamlayanı mı tamalananı mı sıfat almıştır tamlanan olması lazım

0