Cevaplar

2012-12-12T19:41:36+02:00

MOHAÇ MEYDAN SAVAŞI, NEDENLERİ, SONUÇLARI, ÖNEMİ, ÖZELLİKLERİ (1) (OSMANLI DEVLETİ YÜKSELME DÖNEMİ KONU ANLATIM)

 

(1526) (OSMANLI DEVLETİ, OSMANLI İMPARATORLUĞU İLE İLGİLİ KONU ANLATIM)

 

Belgrad’ın alınmasından sonra Osmanlı-Macar ilişkileri iyice bozuldu.

 

Macar kralı akrabalık ilişkilerinden dolayı Avusturya kralına ve onun kardeşi olan Alman imparatoru Şarlken’e güveniyordu.

 

Belgrat’ı geri almak için hazırlıklar yapıyordu.

 

Şarlken, bu dönemde Avrupa’nın en güçlü kralıydı.

 

Avrupa’nın siyasi birliği için uğraşıyordu. Kanuni, Şarlken’in Avrupa siyasi birliğini oluşturmaya çalışmasını kendi aleyhine görüyordu.

 

Yine bu dönemde Fransa kralı ile Alman imparatorunun arası açıktı.

 

Fransa Kralı Fransuva, Alman imparatoru Şarlken’e yenilmiş ve esir düşmüştü.

 

Fransuva esirlikten kurtulmak için Kanuni’den yardım istedi.

 

Fransuva’nın yardım isteğini Kanuni kabul etti. Çünkü Şarlken’in güçlenmesi Osmanlı Devleti’nin aleyhindeydi.

 

Kanuni, Fransa’yı yanına çekmek Avrupa Hristiyan birliğinin oluşmasını engellemek ve Macaristan’ı egemenliği altına almak amacıyla, Macaristan üzerine yürüdü.

 

Türk ve Macar orduları Macaristan’ın Mohaç Ovası’nda (bilgi yelpazesi.net) karşılaştı.

 

Çok kısa süren savaş, Osmanlı Devleti’nin galibiyetiyle sonuçlandı (1526).

 

Mohaç Savaşı’nın sonunda;

 

1. Macaristan, Osmanlı Devleti’ne bağlı bir krallık haline geldi.

 

2. Kanuni, Macar krallığına Erdel Beyi Yanoş’u atadı. Daha sonra Macaristan’ı doğrudan Osmanlı topraklarına katarak bir beylerbeylik (Budin Beylerbeyliği) haline getirdi.

 

3. Fransa, Şarlken’in baskısından kurtuldu.

 

4. Orta Avrupa’da Osmanlı egemenliği güçlendi.

 

5. Osmanlı Devleti, Avusturya ile komşu oldu.

 

6. Macaristan’ın fethi Osmanlılarla Avusturyalıları sınır komşusu yapıp karşı karşıya getirdi. Uzun yıllar sürecek Osmanlı-Avusturya savaşlarına neden oldu.

1 4 1
2012-12-12T19:42:49+02:00

Savaş, Habsburglar'la yakınlaşan Macaristan'ı, kendisine yönelik tehdit olarak gören Osmanlı Devleti'nin, bu konudaki endişelerini giderecek taleplerini içeren anlaşma girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine, askeri güç kullanma kararı almasının sonucudur. Osmanlı Devleti Rumeli'ye geçtikten sonra (1353) Macarlar, Katolik dünyasının öncüsü olarak, Osmanlıların karşısına çıktılar; fakat yapılan çatışmalarda yenilgiye uğradılar. Özellikle, iki defa kuşatıldığı halde (1440 ve 1456) alınamayan Belgrad'ın Osmanlı Devleti tarafından ele geçirilmesi (1521), Macarlara büyük bir darbe oldu, fakat Macar krallığının gücünü kırmadı. Belgrad'ın alınmasından sonra da Macaristan ve Osmanlı Devleti arasında savaşlar devam etti. Sınır beylerinden Yahyapaşaoğlu Bâli Bey, Kanuni Sultan Süleyman'a Drava ve Sava ırmakları arasındaki Macar topraklarının alınmasını teklif etti. Kanuni'nin Macar seferine karar vermesine,Kutsal Roma Germen İmparatoru V. Karl ile Fransa kralı I. François (Fransuva) arasındaki rekabet sebep oldu. I. François'nın Pavia'da V. Karl'a yenilerek esir düşmesi üzerine, François'nın annesi Louise de Savoie, Chancelier Dupart'ın etkisiyle, İstanbul'a elçi göndererek Kanuni'den, oğlunun kurtarılması için yardım istedi. Kanuni, V. Karl'ın gücünü kırmak için bu yardım teklifini olumlu karşıladı; Osmanlılara karşı Eflak ve Boğdan Voyvodalıklarıyla ile anlaşan Macarlara savaş açmaya karar verdi.Sonuç:Macaristan bu savaşta çok zarar görmüştür fakat macaristan tam olarak yıkılamayarak bir nevi berabere bitmiştir.

2 3 2