Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-01T19:44:36+03:00

Kimyanın Bilim Olma Süreci 
Kimyanın bir bilim sayılması 18 yüzyılın sonlarına doğru olmuştur 18 yüzyıla kadar gecikmesinin nedeni yanma olayını açıklayamamaktır Johann Becher ve Geoarge Stahl adlı iki alman kimyacı tarafından bulunan teoriye göre yanan madde ateş maddesi adı verilen filojistan çıkarır Onlara göre bir madde yandığında az miktarda kül ortaya çıkıyorsa o maddede çok miktarda filojistan bulunuyor demektir Bu teori elementlern ateş, su , toprak , hava sayıldığı dönemlerde kabul edilebilir bir teoriydi Ama bu dönemlerde yapılan deneyler sonucunda bu teorinin bazı eksiklikleri olduğu anlaşıldı Örneğin bazı maddeler yandıktan sonra kütlesi azalıyor yada kütlesi artıyordu Bu sorunun cevabını alamadıkları için kimya bir gerileme sürecine girdi 
Daha sonra Filojiston teorisini savunan kimyacılar yeni bir teori ortaya attılar Bu teoriye göre filojiston serbest kaldığında diğer maddeler gibi katı olmayıp gaz halinde gökyüzüne yükseldiğini savudular yani filozistan negatif kütle taşımaktaydı Ancak bu teoride kabul edilmedi Bunun ne olduğunu anlamaya çalışan bilim insanları 18 yy sonlarına doğru çalışmalara hız verdiler 
Kimya biliminde bir dönüm nıoktası sayılan deney 1777 yılında Joseph priestley tarafından yapıldı Kırmızı civa oksitin ısıtılmasıyla bir gazın oluştuğunu bu gazın maddelerin yanmasında etkili olduğunu anlaşıldı Priestley bu gazı filojistonu çıkarılmış madde olarak tanımladı Priestleyin yaptığı iş doğru ama ulaştığı sonuç yanlıştı
Daha sonra fransız bilim insanı Lavoiser 1777 de Priestleyin yaptığı deneyi tekrarlıyarak yana olayındaki maddelerin oksijen ile etkileştiğini keşfetti Bu açıklama ile filoziston teorisi çürütülmüş oldu Lavoiser ise kimyanın kurucusu olarka anılmaya başlandı 
Diğer bir ifadeyle kimyanın oluşma süreci deneysel ölçümlerim doğru yorumlanması sonucunda başladı

1 5 1