Cevaplar

2012-12-12T19:55:29+02:00

 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi fonetik sanatlardandır? Neden?
a- müzik b-tiyatro c-opera d-resim 

2. Aşağıdakilerden hangisi sahne sanatarındandır? Neden?
a-opera b-müzik c-heykel d-resim

3.Aşağıdakilerden hangisi günlük yaşantımızda sanat etkinliği özelliği taşımaz? Neden?
a-sergiler b-konserler c-festivaller d-spor karşılasmaları

4.Aşağıdakilerden hangisi konusu verilen bir şarkıyı oluşturan ilk aşamadır? Neden?
a-ezginin yazılması b-müziğin yazılması c-sarkı sözü yazılması d-şarkının söylenmesi

5.Şarkı söylemek amacıyla oluşturulan insn topluluğuna ne denir? Neden?
a-şef b-koro c-korist d-solist

6.Aşağıdakilerden hangisi çok sesli müzik eserlerini seslendirmek için oluşturulur? Neden?
a- türk halk koroları b-klasik türk müziği koroları c-oda müziği topuluğu d-cagdaş çok sesli korolar

7.Üflemeli ve vurmalı çalgılardan oluşan toplulu hangisidir? Neden?
a-caz müziği topluluğu b-oda müziği topluluğu c-pop müziği topluluğu d-bando

8.Aşağıdakilerden hangisi müzik eserlerinin çok yavaş çalınacağını gösterir? Neden?
a-presto b-allegretto c-andontino d-largo

9.Aşağıdakilerden hangisi müzik eserlerinin çok kuvvetli çalınacağını gösterir? Neden?
a-fontissima b-pionissima c-pionaforte d-fortepiano

10-Aşağıdakilerden hangisibağlı seslendirim tekniğidir? Neden?
a-staccato b-legato c-largo d-presto0
2012-12-12T19:55:36+02:00

İstiklal Marşı'nın bestecisi kimdir?               Osman Zeki Üngör'dür. 
Diyez işareti ne işe yarar?               Önüne konduğu notayı yarım ses inceltir. 
8 tane ardarda sıralanmış notalara ne ad verilir?               Dizi denir. 
Viyolonsel (Çello) hangi tür çalgı grubuna girer?               Yaylı çalgı grubundandır. 
Mezzo forte nin tanımı nedir?               Orta gürlük terimidir. 
5 çizgi,4 aralıktan oluşan satırlara ne isim verilir?               Porte. 
2. aralığa yazılan notanın ismi nedir?               LA sesidir. 
Notaların yazılmasını ve okunmasını sağlayan işaretin adı nedir?               Sol anahtarı. 

2 1 2