Cevaplar

2012-10-01T19:48:37+03:00

KALEVALA: Fin (Finlandiya) destanıdır. Halk şarkılarından oluşur. Lönnrat tarafından 19.yüzyılda derlenmiştir

.İLLİADA (ilyada) ve ODYSSEİA (odesa): Her iki doğal destan, sonradan Homeros tarafından 9.yüzyılda derlenmiştir. Bunla Eski Yunan edebiyatına ait doğal destanlardır.

 Şehname, tarih öncesi zamanlardan başlayıp Sasani İmparatorluğu sonuna dek tüm eski İran krallarını inceler.

13 4 13